-1664928689

Elementární statistiky vědy a výzkumu

Celkový přehled evidovaných aktivit

0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
23.6
29.6
179.8
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
188.8
2016
10.4
3
18.8
20.6
186.8
2017
6.8
1.8
18.4
11
150.8
2018
7.6
2.6
17.4
4.6
164
2019
3.8
1.6
25.6
2.8
141.6
2020
4
3.6
17.8
2.2
136.6
2021
0.4
0.4
4.6
0.2
46.6
2022
výsledky20152016201720182019202020212022Σ
ostatní833652343819202284
organizace akcí201415913818299
aplikované výsledky118969492871288923727
výzkumné zprávy148126103552314111481
publikace8999449347548207086832335975
Σ1268121611989449818778212617566

Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.

Bibliometrizovatelné výstupy (Modul 2)

320
0
250
500
50.4
28.2
9.8
2015
46.2
31.8
18.2
2016
50.6
32.8
13.4
2017
35.2
36.4
14.6
2018
32.4
42
11.8
2019
26.8
56.4
10.6
2020
13.2
72
4.4
2021
2.2
19.8
2
2022
výsledky20152016201720182019202020212022Σ
Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science25223125317616213466111285
Článek v periodiku uvedený v databázi Web of Science141159164182210282360991597
Článek v periodiku uvedený v databázi Scopus4991677359532210424
Σ4424814844314314694481203306

Zahrnuty jsou pouze zcela jisté výsledky (existují registrace ve WoS resp SCOPUS).

Počty článků v časopisech registrovaných ve WoS podle kvartilů AIS

0
25
50
56
1
38
2
80
3
68
4
2018
0
25
50
36
1
58
2
90
3
62
4
2019
0
25
50
84
1
66
2
82
3
72
4
2020
0
25
50
75
100
125
160
1
276
2
162
3
100
4
2021
kvartil2018201920202021Σ
128184280168
2192933138219
340454181207
434313650151
Σ121123152349745

Počty jsou vztaženy k ISSN, oboru a roku vydání.