Kliknutím na jméno otevřete dialog soukromých zpráv.
en
loading...

Evidence vědeckovýzkumných aktivit

Aktuálně

5. 9. 2016: Nové rozhraní

S novým akademickým rokem přichází i nové uživatelské rozhraní portálu. Zahrnul jsem do něj většinu připomínek, jak se nashromáždily během posledního sběru a přidal i něco málo ze sebe. Co se tedy změnilo?

  1. Sjednocení zadávacích formulářů – v tomto okamžiku je formulář autorů a návazností součástí formuláře výsledku. Stále platí, že výsledek je třeba nejprve zadat jako takový, a teprve potom doplnit autory a návaznosti. Vše se ale děje v rámci jediného formuláře, který se zvětšuje podle potřeby. Prakticky to znamená, že po uložení výsledku se ve formuláři objeví další dvě pole, jedno pro spoluautory a druhé pro návaznosti. Tato pole se ukládají po změně, nemají samostatné odesílací tlačítko.
  2. Propojení s databázemi Scopus a WoS – znáte-li DOI výsledku, lze stisknutím tlačítka s otazníkem získat údaje z databáze Scopus. Pro časopisy lze odpovídající referenci získat i z databáze Web of Science proti ISSN. Pro vyhledávání je třeba jednoznačný identifikátor, proto silně doporučuji zjistit si DOI výsledku, existuje-li.
  3. K záznamu lze přiložit soubor s plným textem publikace – tato vlastnost může kolidovat a autorskými právy, plný text je proto uložen tak, aby k němu nebyl přímý přístup. Repozitář plných verzí bude sloužit jako poslední záchrana v případě, že autor text ztratí nebo bude jinak nedostupný. Přístup k materiálům bude mít pouze vlastník příslušného záznamu a koordinátoři ve struktuře dané spoluautorstvím.
  4. Zvláštní režim finalizovaných výsledků – změny ve finalizovaných výsledcích jsou hlášeny zainteresovaným osobám, a to tak, že je uvedena původní a nová verze měněné položky.
  5. Změny se archivují – vložené záznamy mají historii, v níž je uvedeno, kdo, kdy a co změnil. Odpadnou zbytečné spory ohledně svévolné manipulace s výsledky.
  6. Fakultativní položky, tj. ty, které mají podle metodiky sběru přípustnou hodnotu „neuvedeno“, lze takto nastavit kliknutím na checkbox v pravém konci vstupního pole.
  7. Rovné podíly – prozatím je zablokována možnost nerovného dělení výsledků v souladu s rozhodnutím grémia rektora. Stávající podělené výsledky zůstávají, u nových se podíly stanovují automaticky.
  8. Drobné změny v designu souvisí se sjednocením ovládacích prvků tak, aby fungovaly stejně ve všech moderních prohlížečích. Zejména se jedná o přesouvatelná dialogová okna a variantní roletky.
  9. Excelence jako inherentní prvek. Každý záznam může být doplněn o údaje vyžadované s druhým pilířem.

Doufám, že tato rozšíření usnadní práci při zadávání. Postupně budou redesignovány i další prvky rozhraní.

Zbyněk Hubínka

Další otázky zodpoví (nejlépe e-mailem) administrátor