-1695733744

Elementární statistiky vědy a výzkumu

Celkový přehled evidovaných aktivit

0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
23.8
29.6
180.8
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
189.8
2016
10.6
3
19
20.6
188.6
2017
7
1.8
18.4
11
153.6
2018
7.6
2.6
17.6
4.6
165.4
2019
4
1.6
27.2
3.2
144.8
2020
5.4
3.4
20.4
2.2
140.4
2021
8.4
5.4
39.4
2.2
153.4
2022
0.2
0.4
6.4
0
46.8
2023
výsledky201520162017201820192020202120222023Σ
ostatní83365335382027421335
organizace akcí201415913817272125
aplikované výsledky1199695928813610219732957
výzkumné zprávy14812610355231611110493
publikace9049499437688277247027672346818
Σ12741221120995998990485910442698728

Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.

Bibliometrizovatelné výstupy (Modul 2)

320
0
250
500
50.4
28.4
9.8
2015
46.6
32.8
18
2016
50.8
33.6
13.2
2017
35.4
37
15
2018
32.4
42.4
11.8
2019
27.4
58.8
10
2020
15.4
71
3.8
2021
12.4
69
6.4
2022
0.6
10
1.4
2023
výsledky201520162017201820192020202120222023Σ
Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science252233254177162137776231357
Článek v periodiku uvedený v databázi Web of Science142164168185212294355345501915
Článek v periodiku uvedený v databázi Scopus49906675595019327447
Σ443487488437433481451439603719

Zahrnuty jsou pouze zcela jisté výsledky (existují registrace ve WoS resp SCOPUS).

Počty článků v časopisech registrovaných ve WoS podle kvartilů AIS

0
25
50
56
1
40
2
80
3
68
4
2018
0
25
50
36
1
60
2
90
3
62
4
2019
0
25
50
86
1
68
2
88
3
74
4
2020
0
25
50
75
100
125
158
1
278
2
142
3
100
4
2021
kvartil2018201920202021Σ
128184379168
2203034139223
340454471200
434313750152
Σ122124158339743

Počty jsou vztaženy k ISSN, oboru a roku vydání.