-1660438927

Elementární statistiky vědy a výzkumu

Celkový přehled evidovaných aktivit

0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
23.6
29.6
179.6
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
188.8
2016
10.4
3
18.8
20.6
186.8
2017
6.8
1.8
18.4
11
150.8
2018
7.6
2.6
17.4
4.6
163.8
2019
3.8
1.6
25.6
2.8
141.8
2020
4
3.6
18
2.2
137.2
2021
0.4
0.4
4.4
0
34.8
2022
výsledky20152016201720182019202020212022Σ
ostatní833652343819202284
organizace akcí201415913818299
aplikované výsledky118969492871289022727
výzkumné zprávy148126103552314110480
publikace8989449347548197096861745918
Σ1267121611989449808788252007508

Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.

Bibliometrizovatelné výstupy (Modul 2)

320
0
250
500
50.4
28.2
9.8
2015
46.2
31.8
18.2
2016
50.6
32.8
13.4
2017
35.2
36.4
14.6
2018
32.4
41.8
11.8
2019
26.8
56.6
10.6
2020
13
72.4
4.4
2021
1.8
14.2
1.6
2022
výsledky20152016201720182019202020212022Σ
Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science2522312531761621346591282
Článek v periodiku uvedený v databázi Web of Science141159164182209283362711571
Článek v periodiku uvedený v databázi Scopus499167735953228422
Σ442481484431430470449883275

Zahrnuty jsou pouze zcela jisté výsledky (existují registrace ve WoS resp SCOPUS).

Počty článků v časopisech registrovaných ve WoS podle kvartilů AIS

0
25
50
56
1
38
2
80
3
68
4
2018
0
25
50
36
1
58
2
90
3
62
4
2019
0
25
50
84
1
66
2
84
3
72
4
2020
kvartil201820192020Σ
128184288
219293381
3404542127
4343136101
Σ121123153397

Počty jsou vztaženy k ISSN, oboru a roku vydání.