-1718792786
TUL

Výstupní sestavy

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   
Legenda k symbolům ve výpisu výsledků
kurzívaznamená záznam bez návazností (poděkování), takové záznamy by měly postupně ubývat, jsou neplatné (i soukromá aktivita je klasifikovatelná, zde jako neveřejný zdroj).
tučněse vypisují záznamy s příznakem individuálního výběru – jsou rozlišeny i při čerpání dat z API a mohou posloužit např. jako profilové do CV a dalších dokumentů.
červená barva textu v řádku indikuje nekompletní záznam. Musí ovšem být předtím ukládaný, tj. záznamy pouze importované zvýrazněny nejsou. Pokud je v poli pro kvartil AIS zároveň E, je to Early Access článek (dosud nevyšlý a proto neodevzdatelný).
ExZda byl výsledek vybrán jako kvalitní a v jakém stupni; černá hvězda znamená individuální výběr, bronzová za katedru, stříbrná za fakultu, zlatá výsledek zařazený do sběru kvalitních výsledků pro hodnocení v Modulu 1 metodiky 17+.
RZda je výsledek registrován v RIVu; kliknutím lze občerstvit záznam, tj. načíst kompletní spojení s RIVem. Pokud je v poli číslo, je to známka, kterou výsledek obrdžel v hodnocení podle metodiky 17+.
IxZda a jakým způsobem je výsledek indexován v databázích. S je Scopus, W Web of Science, pokud je výsledek v obou, W má přednost.
WPostup zpracování výsledku. Levá polovina čtverce označuje schválení katedrami, pravá fakultami. Červená je výsledek neschválený, žlutá částečně schválený, zelená zcela schválený. S tím korespondují i písmena N, P, S. Do RIVu odejde výsledek schválený fakultami, tj. s nejméně pravou polovinou čtverce zelenou.
ZStav uzamčení výsledku. Výsledek lze zamknoout proti zásahům vlastníka (V), katedrových koordinátorů (K) nebo fakultních koordinátorů (F). Zobrazuje se nejvyšší zavěšený zámek. Zamknutý výsledek je dostupný jen omezenému počtu uživatelů s vyššími oprávněními.
QKvartil podle AIS. Týká se pouze výsledků registrovaných ve Web of Science a zobrazuje poslední známou pozici časopisu podle hodnocení RVVI v daném oboru. Údaje jsou k dispozici s nejméně ročním skluzem, mohou se vztahovat k rokům předchozím a mohou se měnit.
IDČíselný identifikátor výsledku. Je to fakticky pořadové číslo vzniku záznamu od spuštění portálu a lze podle něj výsledek vyhledat v poi pod hlavní nabídkou. Při komunikaci s koordinátory používejte prosím přednostně tuto identifikaci, předejdete tak případným záměnám.
dFORDKód oboru podle číselníku Detailed FORD / Frascati s interním rozšířením. Platné jsou první čtyři pozice, další náleží speciálním číselníkům TUL.
náv.Rámcové návaznosti výsledku (způsoby financování). Pokud je více způsobů, jsou uvedeny všechny. Má význam pro koordinátory jako hrubý přehled.
P/PParticipace na výsledku podle kritérií výběru. Pokud definovanému výběru odpovídá více záznamů v tabulce podílů, jsou tyto sečteny. Neměla by přesahovat 1.
označeno jako kvalitní
Ex
uloženo v RIVu, číslo je známka podle M1
R
indexováno: W – WoS, S – Scopus
Ix
workflow – levá polovina katedra, pravá fakulta
W
nejvyšší úroveň zámku
Z
kvartil AIS podle RVVI (pouze JI)
Q
IDdFORDnázevtypvytv.sběrnáv.
podíl na výsledku
P/P
zaškrtnutím výsledek označíte
A
RSK117222.5.5Kompozitní strukturaFU2024RIV24P0,1
PV2119942.11.0.5Machining performance of TiO2 embedded-glass fiber reinforced composites with snake optimizerJI2024RIV25P0,2
PV1119954.1.1Cellulose based materials to accelerate the transition towards sustainabilityJI2024RIV25P0,33
N2123071.4.4Computational Analysis of Mechanical Properties in Polymeric Sandwich Composite MaterialsJI2024RIV251
N1123172.2.1Design and optimization of machinability of ZnO embedded-glass fiber reinforced polymer composites with a modified white shark optimizerJI2024RIV250,67
N123182.5.5Positive impacts of plasma treatment on comfort properties of textile blendsC2024RIV250,25
N123242.3.2Forma pro tepelné tváření plastů - výroba obalůGB2024nonRIVN0,5
N123622.3.5Review of the Mechanistic and Structural Assessment of Binders in Electrodes for Lithium-Ion BatteriesJI2024RIV25I1
N2123631.7.0.1Impact of construction parameters on ergonomic and thermo-physiological comfort performance of knitted occupational compression stocking materialsJI2024RIV25I1
RWSK4102962.11.0.2Radical Process Improvement by Systematic Approach to Overcome Problems on Custom Glass Eyes ManufacturingJI2023RIV24S1
RSF105782.3.2Plovoucí uložení vodicí kladky za účelem eliminace třecí síly kladky vůči pojezdové drázeGB2023RIV23N1
RSK106662.3.2Zařízení pro přesné setíFU2023RIV24P0,4
RWSK3108342.5.3A comparative performance of antibacterial effectiveness of copper and silver coated textilesJI2023RIV24P0,25
RWSK2110441.4.4Lightweight Glass Fiber-Reinforced Polymer Composite for Automotive Bumper Applications: A ReviewJI2023RIV24P0,14
RWSK2110452.5.1An insight from nature: Honeycomb pattern in advanced structural design for impact energy absorptionJI2023RIV24P0,14
RWSV3110472.7.6Role of YSZ Particles on Microstructural, Wear, and Corrosion Behaviour of Al-15%Mg2Si Hybrid Composite for Marine ApplicationsJI2023RIV24P0,17
WPV3110482.5.3Efficient fog collector with superhydrophobic coated surfaceJI2023RIV25P0,25
RWSK2111692.2.1Method of Failure Diagnostics to Linear Rolling Guides in Handling MachinesJI2023RIV24I0,5
RSK111702.3.2Pneumatic Suspension of the Forging HammerDN2023RIV24S1
RSK111712.3.2Device for Failure Detection on Production MachinesJR2023RIV24S0,75
RWSK3112072.5.0.2Flexible Coated Conductive Textiles as Ohmic Heaters in Car SeatsJI2023RIV24P0,33
RWSK3112242.5.5Viscoelastic behavior of jute fiber reinforced compositefilled with ceramic particles after water agingJI2023RIV24P0,2
RWSK2112312.5.0.1Fractional calculus-based creep model of HFRP double lap joint subjected to NaCl solutionJI2023RIV24P0,25
RWSK2112382.5.1Hydroxyapatite Coating for Control Degradation and Parametric Optimization of Pure Magnesium: An Electrophoretic Deposition Technique for Biodegradable ImplantsJI2023RIV24I0,13
RWSK2112402.6.2.2An impedance flow cytometry with integrated dual microneedle for electrical properties characterization of single cellJI2023RIV24P0,25
RWSK2114172.5.1Fabrication and Characterization of weld attributes in Hot Gas welding of Alkali treated hybrid Flax Fiber and Pine Cone Fibers reinforced Poly-lactic Acid (PLA) based Biodegradable Polymer Composites: Studies on Mechanical and Morphological propertiesJI2023RIV24P0,1
RWSK1114181.2.1.4A review on computational intelligence methods for modeling of light weight composite materialsJI2023RIV24P0,2
RWSK2114192.5.0.2Vanadium dioxide thin films-assisted terahertz meta-surface for simultaneous absorption, polarization conversion bi-functional switching, and wavefront operationJI2023RIV24I0,13
RSK114312.3.2Pružná podložka šroubového spoje pro zajištění stálého předpětíGB2023RIV24S1
RSK114322.3.2Pneumatická pružicí podpora s omezených zdvihemGB2023RIV24N1
RSK114342.3.2Lineární valivé vedení s modulárním provedením diagnostického systémuGA2023RIV24N1
PV114352.3.1Innovation of Car Seat Measurement DeviceD2023RIV25P0,67
PV114862.3.1An Effective Development of Residual Stresses in Fused Deposit Modelling (FDM): An OverviewD2023RIV25I0,5
PV114872.3.1Design and Analysis of Railway Power PackD2023RIV25I0,5
PV114882.3.1Design of Low-Cost Three-Axis Actuation SystemD2023RIV25I1
PV114892.3.2Design of Hydraulic Quick Coupling Using DFA LucasD2023RIV25I1
PV114902.3.2Innovated Testing Equipment and the Influence of Two-Axis Loading on Comfort of Car SeatsD2023RIV25P1
RSK116972.3.1Technologie výroby plošných kompozitních nanovlákenných materiálů pro skládané filtrační svíčkyZB2023RIV24N0,14
RSK120072.11.0.4International Conference on Sustainable Environmental Science and Technology (ICEST2023)M2023RIV24I1
RSK120142.3.2Automatizované nůžky s podáváním ochranných krytů ranZB2023RIV24N0,5
RSV120152.3.2Nanášecí hlavice kompozitního prepregu na výrobky z PA6ZB2023RIV24I0,5
RSV120162.11.0.4Zařízení na snížení zmetkovitosti blistrůZB2023RIV24I1
RSK120592.3.2Funkční vzorek automobilové sedačky s nastavitelnou tuhostí sedáku.GB2023RIV24I1
PV120652.11.0.4Proceedings of the 61st International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2020)BN2023nonRIVI1
RSK121082.3.2Prototyp systému ořezu plastových tubusů.GA2023RIV24I1
RSK121102.3.2Experimentální zařízení pro dlouhodobé zkoušky automobilových sedaček a jejich částí.GB2023RIV24I1
RSK121122.2.1Pokročilý mechatronický prvek AMeCo v6GB2023RIV24P0,5
RSK121132.3.2Funkční vzorek měřicího přípravku určený pro záznam makrostruktury vláken.GB2023RIV24N1
RSK121322.2.1Pokročilý mechatronický prvek AMeCo v7-A,BGB2023RIV24P0,5
RSK121332.2.1Stanoviště pro stanovení sil působících na opláštění budovGB2023RIV24P0,5
RSK121342.3.2Technologie výroby obalů metodou sváření plastových fóliíZB2023RIV24I1
RSK121442.3.2Testing Device for Biaxial Loading of Textile SpecimensDN2023RIV24I1
RSK121452.3.2Design of Load Carrier Composite Reinforcement of Zero Generation of an Electric Car FrameDN2023RIV24P0,5
RSK121462.3.2Pneumatic Suspension of the Forging HammerDN2023RIV24S1
RSK121472.3.2Welded and Bolted Frames of Freight Electric VehiclesDN2023RIV24P1
RSK121482.3.2Numeric Simulation of Part Assembly During Pressing Within Assembly Production ProcessDN2023RIV24P1
SK121532.3.2Zařízení na měření celistvosti pryžo-kordových vulkanizovaných profilůGB2023RIV24N0,5
P121782.3.2Metodika hodnocení dynamických parametrů zpětného zrcátka osobního automobiluVS2023nonRIVN1
RWSF378972.5.3Lignocellulosic Natural Fiber Reinforced Bisphenol F Epoxy Based Bio-composites: Characterization of Mechanical Electrical PerformanceJI2022RIV23P0,13
RWSF184552.5.0.2Synthesis and applications of ZnO nanostructures (ZONSs): a reviewJI2022RIV23P0,33
RWSF388662.5.3Woven Textiles Coated with Zinc Oxide Nanoparticles and Their Thermophysiological Comfort PropertiesJI2022RIV23I,P(2)0,25
RWSF490912.1.4Analysis of screw connection in air conditioning systemsJI2022RIV23S1
RWSF291082.5.0.2Mechanical, morphological, and fracture-deformation behavior of MWCNTs-reinforced (Al–Cu–Mg–T351) alloy cast nanocomposites fabricated by optimized mechanical milling and powder metallurgy techniquesJI2022RIV22P1
RSK94534.1.6Systém transportu semenGB2022RIV23P0,67
RSK94554.1.6Jednoticí zařízeníGB2022RIV23P0,67
RWSF395022.7.6An Original Vibrodiagnostic Device to Control Linear Rolling Conveyor ReliabilityJI2022RIV22N0,67
RWSV295102.5.0.1Displacement rate effects on mixed-mode I/II delamination of laminated carbon/epoxy compositesJI2022RIV22P0,5
RWSF295112.5.6Surface wettability of vertical harps for fog collectionJI2022RIV23P0,17
RWSF295122.5.0.2Polyethyleneimine-impregnated activated carbon nanofiber composited graphene-derived rice husk char for efficient post-combustion CO2captureJI2022RIV23P0,13
RSSF95432.3.2Measurement of Screw Connection Parameters of Air Conditioning SystemsD2022RIV23S1
RWSF295571.4.43D Woven Textile Structural Polymer Composites: Effect of Resin Processing Parameters on Mechanical PerformanceJI2022RIV22P0,5
RWSK395652.5.3Sound Absorption Properties and Accuracy of Prediction Models on Natural Fiber Based Nonwoven MaterialsJI2022RIV23P(2)0,13
RSF95832.5.5Application of knitted fabrics in textile structural compositesC2022RIV23P0,5
RWSF196002.3.2U-notch fracture in additively manufactured ABS specimens under symmetric three-point bendingJI2022RIV23N0,25
RWSF297242.5.1Finite Element Analysis of the Ballistic Impact on Auxetic Sandwich Composite Human Body ArmorJI2022RIV23P0,14
RWSF398842.4.1Algorithm for Process Innovation by Increasing IdealityJI2022RIV23S1
RWSF299042.3.2Damage characterization of dental nanocomposite adhesive in orthodontic treatment applicationsJI2022RIV23P0,2
RWSF199052.3.1On the applicability of digital image correlation method in extracting the higher order terms in stress field around blunt notchesJI2022RIV23I0,25
RWSF199972.3.1Mixed mode I-III fracture resistance of stainless steel 316L weakened by V-notches with end holesJI2022RIV23I0,25
RWSF299981.7.0.1Comfort evaluation of ZnO coated fabrics by artificial neural network assisted with golden eagle optimizer modelJI2022RIV23P0,25
RWSF199992.1.1Experimental and theoretical assessment of crack kinking in marble stones in the presence of a V-notch under mode I loadingJI2022RIV23I0,2
RWSF2100002.1.1On the dynamic response of viscoelastic functionally graded porous plates under various hybrid loadingsJI2022RIV23P0,25
RSF100012.3.1Kanálková soustava pro vedení předmísené směsi plynného paliva se vzduchem v hlavici premixového hořáku pro spalování předmísené směsi plynného paliva se vzduchem, kanálková vložka pro tuto hlavici a premixový hořákP2022RIV23P0,5
RWSF2100032.5.0.1Development of silver plated electrically conductive elastomers embedded with carbon black particles obtained from Kevlar waste sourceJI2022RIV23P0,13
RSSK100182.5.1Combining Simulation and MTM to Improve Glass Eyes ProductionD2022RIV24S1
RSSK100222.3.2DYNAMIC BIAXIAL LOADING OF CAR SEATSD2022RIV24P1
RSK100232.3.2Zařízení pro testování bezodkapových rychlospojek s nádrží a uzavřeným hydraulickým okruhemGB2022RIV24I1
RSK100262.3.2Programovatelné testovací zařízení s otevřeným hydraulických okruhem pro určení odkapu hydraulických rychlospojekGB2022RIV24I1
RSF100282.3.2HEATED SEAT FOR VEHICLES, MEANS OF TRANSPORT AND AGRICULTURAL OR CONSTRUCTION MACHINERYP2022RIV23P1
RWSF3100362.5.3Winding optimization of composite frame by dry fiber rovingsJI2022RIV23I,P0,25
RWSF2100382.5.0.2Effect of nanoadditives on the novel leather fiber/ recycled poly(ethylene-vinyl-acetate) polymer composites for multifunctional applications: Fabrication, characterizations, and multiobjective optimization using central composite designJI2022RIV23P0,2
RWSF3100482.4.1Effect of Dynamic Biaxial Loading of Car SeatsJI2022RIV23P1
RSF100962.3.2Chytré stélky pro měření zatížení nohyGB2022RIV23P0,5
PV101312.5.1Use of AP3I Algorithm for Radical Improvement of Entire Production SystemD2022RIV25S1
RSF102442.3.2Unikátní měřicí zařízení silových a momentových poměrů šroubových spojů používaných pro součásti z pevnostně nestandardních materiálůGB2022RIV23S1
RSSK104242.3.2The problematic of precision sowingD2022RIV24P1
RSF104252.11.0.4NEW AREAS OF COMPONENT DESIGNO2022RIV23P1
RSF104272.5.0.2Modelling of composite reinforcements in agricultural equipmentDN2022RIV23P0,33
RSF104672.3.2Funkční vzorek jednoticího zařízeníGB2022RIV23P0,5
RSF104682.3.2Funkční vzorek systému transportu semenGB2022RIV23P0,5
RSF104802.11.0.4Detekovací stanice vad automobilních filtrůGA2022RIV23N0,5
RWSF2105522.5.5Development of Lightweight Cricket Pads Using Knitted Flexible Thermoplastic Composites with Improved Impact ProtectionJI2022RIV23I0,1
RWSF2105632.5.0.1Displacement rate effects on mixed-mode I/II delamination of laminated carbon/epoxy compositesJI2022RIV23P0,13
RSF105712.3.2Nová univerzální bezodkapová rychlospojkaGA2022RIV23P0,22
PV105762.3.2Analýza šroubového spoje klimatizační jednotky baterií elektromobiluVS2022nonRIVN1
PV105772.3.2Kinematika nosné desky manipulátoru baterií elektromobilůVS2022nonRIVN1
RSF106652.11.0.4Modulární profil rámu pracovního strojeFU2022RIV23P0,6
RWSF2107561.6.8An insight from nature: honeycomb pattern in advanced structural design for impact energy absorptionJI2022RIV23P0,14
RWSF2107572.5.0.2Recovery of Cr from chrome-containing leather wastes to develop aluminum-based composite material along with Al2O3 ceramic particles: An ingenious approachJI2022RIV23I0,11
RSF109112.1.4Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0GB2022RIV23P0,06
RSF109142.1.4Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1GB2022RIV23P0,1
RSF109432.5.5Funkční vzorek kompozitního rámu modulární elektromobilní platformyGB2022RIV23P0,67
RSF109902.11.0.4The 62nd International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2022)M2022RIV23I,P1
RSF109922.11.0.4COMPOSITE SCIENCES AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL CONFERENCE (COMSAT2022)M2022RIV23I1
RSK110242.1.2Modul bočního rámuGB2022RIV24P0,2
RSK110402.5.5Částicový kompozitní systém pro joule ohřev a snížení tepelné vodivostiGB2022RIV23P0,14
SK113492.5.3Antibacterial activity of ZnO nanorods coated cotton fabricsDN2022nonRIVI0,25
P119212.11.0.4Posouzení vibrací převodovky lyžařské lanové dráhyDN2022nonRIVN0,5
RWSK373052.5.3Thermal Behavior of Aerogel-Embedded Nonwovens in Cross AirflowJI2021RIV21P0,14
RWSF377951.4.4Effect of internal mold release agent on flexural and inter laminar shear properties of carbon and glass fabric reinforced thermoset compositesJI2021RIV22P0,5
RWSF281551.4.4Micro- and Nanocellulose in Polymer Composite Materials: A ReviewJI2021RIV21P0,5
RWSF281852.5.1Dynamic response of aluminium sheet 2024-T3 subjected to close-range shock wave: experimental and numerical studiesJI2021RIV21P0,5
RWSK382132.5.3Application of Acoustical Method to Characterize Nonwoven MaterialJI2021RIV22P,S0,17
RWSF282141.4.4Linear-Nonlinear Stiffness Responses of Carbon Fiber-Reinforced Polymer Composite Materials and Structures: A Numerical StudyJI2021RIV21P0,5
RWSF182642.5.5Experimental study on fracture properties of CFRP-to-concrete interface subject to salt waterJI2021RIV21P0,5
RWSF282831.4.4An optimum fatigue design of polymer composite CNG tank using hybrid finite element-response surface methodsJI2021RIV21P0,5
RWSF282921.4.4Fabrication of High-Quality Straight-Line Polymer Composite Frame with Different Radius Parts Using Fiber Winding ProcessJI2021RIV21P0,25
RWSF283531.4.4Axial and Radial Compression Behavior of Composite Rocket Launcher Developed by Robotized Filament Winding: Simulation and Experimental ValidationJI2021RIV22P1
RWSK183722.3.1Finite element modeling based thermodynamic simulation of aerogel embedded nonwoven thermal insulation materialJI2021RIV22P1
RSF85192.3.2Vyhřívaná sedačka pro vozidla, dopravní prostředky a zemědělské nebo stavební strojeFU2021RIV22P0,67
RWSF385462.4.2Experimental Study on the Effect of Basalt Fiber and Sodium Alginate in Polymer Concrete Exposed to Elevated TemperatureJI2021RIV22P0,5
RWSF385912.4.2Effect of Alumina Additives on Mechanical and Fresh Properties of Self-Compacting Concrete: A ReviewJI2021RIV22P0,5
RWSF286942.5.1Strength and flexural behavior of steel fiber and silica fume incorporated self-compacting concreteJI2021RIV22P0,5
RWSF287101.4.4Delamination and Manufacturing Defects in Natural Fiber-Reinforced Hybrid Composite: A ReviewJI2021RIV22P1
RSF87872.3.2Testovací zařízení pro jednoosé dynamické zatěžování automobilových sedačekGB2021RIV22I0,67
RSF87882.3.2Testovací zařízení pro dvouosé dynamické zatěžování automobilových sedačekGB2021RIV22P1
RWSF288101.4.4Displacement Rate Effects on the Mode II Shear Delamination Behavior of Carbon Fiber/Epoxy CompositesJI2021RIV22P0,5
RSF88682.5.1Production Process as a Technical SystemDN2021RIV22S1
RWSF288731.4.4Natural Fiber Reinforced Composite Material for Product Design: A Short ReviewJI2021RIV22P1
RWSF188761.7.0.1Prediction of functional properties of nano TiO2 coated cotton composites by artificial neural networkJI2021RIV22P0,33
RWSK288952.5.0.2Monolayer Twisted Graphene-Based Schottky TransistorJI2021RIV22P0,5
RWSF289071.4.4Effect of Nanofillers on Tribological Properties of Polymer Nanocomposites: A Review on Recent DevelopmentJI2021RIV22P1
RWSF489562.5.0.2Effect of the Grain Sizes on the Ultrasonic Propagation and Attenuation on Different Types of Steels Microstructure During Non-Destructive TestingJI2021RIV22P0,5
RWSF289771.4.4Effect of Chemically Treated Kenaf Fibre on Mechanical and Thermal Properties of PLA Composites Prepared through Fused Deposition Modeling (FDM)JI2021RIV22P1
PV89932.5.1Ideal Process as a Goal for Process ImprovementD2021RIV25S1
RWSF389945.2.4.2Innovation by Increasing Ideality – A New Method for Overcoming Process Related ProblemsJI2021RIV22S1
RWSF290292.7.4Automatic Clutch Engagement Control for Parallel Hybrid Electric VehicleJI2021RIV22P,S0,2
RWSF390302.11.0.2Parallel Hybrid Electric Vehicle Modelling and Model Predictive ControlJI2021RIV22P,S0,2
RWSF390312.11.0.2Feasible Trajectories Generation for Autonomous Driving VehiclesJI2021RIV22P,S0,2
RWSF290732.5.1Investigation of effective geometrical parameters on wear of hot forging dieJI2021RIV22P0,5
RWSF490902.1.4Pneumatic vibroisolation system of the base desk with natural frequency regulationJI2021RIV22S1
RWSF191481.7.0.1Heat insulation effect in solar radiation of polyurethane powder coating nanocompositeJI2021RIV22P0,5
RWSF491681.7.0.1Innovation of Car Seat Testing Device with Three Axes of LoadingJI2021RIV22P1
RSK92302.3.1Zařízení pro simulaci jedoucího vozidlaFU2021RIV22P0,67
RWSF292342.2.1First Principal Simulation Study of Human Body Compatible Molecular Single Electron TransistorsJI2021RIV22P0,5
RSF92432.5.1Defining Production Process as a Technical System – SIPOC/9WJ2021RIV23S1
RWSF492441.7.0.1Probability Distribution of Time Duration of Manual Operation in the Production of Glass EyesJI2021RIV22S1
RSF94522.3.2Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukceGB2021RIV22P0,11
RSF97202.11.0.4Zařízení na označování vad plošných protipožárních skelGA2021RIV22N1
PV121492.3.2Posouzení vibrací převodovky lyžařské lanové dráhy „Bubákov” ve VrchlabíVS2021nonRIVN0,5
RWSK165362.1.2Numerical investigation for the fatigue performance of reinforced concrete beams strengthened with external prestressed HFRP sheetJI2020RIV21P0,5
RSSF71332.3.2Innovation of Device for Nanofibers Production Using TRIZD2020RIV20S1
RSF71352.3.2Mechanical Properties Comparison of Steel and Carbon Fiber Composite FrameJR2020RIV20P0,5
SF71472.5.1Pevnostní výpočet rámu ROPS pro vozidlo Mercedes Benz typové řady Arocs Agro do 33 tunVS2020nonRIVS1
RSSF71492.3.2Optimization of Driving Comfort of Golf CartD2020RIV20S0,67
RSSF71522.3.2Low-Speed Bearings Diagnostic EquipmentD2020RIV20S0,5
RSF71752.5.1Low-Cost System for Managing of Tool‘s StorageJ2020RIV21S1
RWSF71772.5.1Re-layout of Workshop Based on Material And People FlowsD2020RIV21S1
RSSF72332.3.2Design Optimization of Micro-hydro Power PlantD2020RIV21P1
RWSK72592.3.2Identification And Verification of Dynamic Parameters for the Welding ManipulatorJI2020RIV21S1
RWSF273872.11.0.5Analytical Approach to Study Sensing Properties of Graphene Based Gas SensorJI2020RIV21P0,5
RSSF75242.3.2FEM Simulation of Composite Polyurethane Foam for Car Seat CushionD2020RIV21P1
RWSF376332.11.0.2A Comparative Study of the Data-Driven Stochastic Subspace Methods for Health Monitoring of Structures: A Bridge Case StudyJI2020RIV21P0,5
RWSF276361.4.4Fabrication of High-Quality Polymer Composite Frame by a New Method of Fiber Winding ProcessJI2020RIV21P0,25
RWSF476572.3.2Mechanical Characterization of Heterogeneous Polycrystalline Rocks Using Nanoindentation Method in Combination with Generalized Means MethodJI2020RIV21P0,5
RWSF76762.3.2Fatigue properties of welded Strenx 700 MC HSLA steel after ultrasonic impact treatment applicationJI2020RIV21P1
RWSF277051.4.4Using Finite Element Approach for Crashworthiness Assessment of a Polymeric Auxetic Structure Subjected to the Axial LoadingJI2020RIV21P0,5
RWSF77062.3.2NUMERICAL SIMULATION OF COMPOSITE CAR SEAT CUSHIONJI2020RIV21P1
RWSF77362.3.2Dynamical load of linear rolling guidesJI2020RIV21S1
RSF77602.5.1Verification And Accuracy of Doe Results for Setting of Glass Kilnforming ProcessDN2020RIV21S1
RSF77612.5.1Accuracy Verification of Glass Kilnforming Process after Improvement by DOEJ2020RIV21S1
RWSF178012.5.0.2Functional Properties of Sonochemically Synthesized Zinc Oxide Nanoparticles and Cotton CompositesJI2020RIV21P0,5
RSSF78392.5.1Use of TRIZ, And TRIZ with Other Tools for Process Improvement: a Literature ReviewJN2020RIV21S1
RWSF278402.5.0.2The effect of lateral load type on shear lag of concrete tubular structures with different plan geometriesJI2020RIV21P0,5
RWSF478732.5.0.2Investigation of the Hydrophobic Properties of Piezoelectric Nanocomposites and Application in Biomedical Micro-Hydraulic DevicesJI2020RIV21P0,2
RWSF278762.5.1Estimation of Critical Dimensions for the Crack and Pitting Corrosion Defects in the Oil Storage Tank Using Finite Element Method and Taguchi ApproachJI2020RIV21P0,5
RSF78792.3.2Elektrická vyhřívací podložkaFU2020RIV21P0,67
RWSF278802.5.0.2Thermal Performance of Alginate Concrete Reinforced with Basalt FiberJI2020RIV21P0,5
RSF78812.3.2Kompozitní výplň sedačkyFU2020RIV21P0,75
RWSK278821.4.4Influence of Nanoparticles on Thermal and Electrical Conductivity of CompositesJI2020RIV21P0,25
RWSF378842.2.1Analytical Prediction of Highly Sensitive CNT-FET-Based Sensor Performance for Detection of Gas MoleculesJI2020RIV21P0,5
RWSF278852.5.0.2Investigation on the Curvature Correction Factor of Extension SpringJI2020RIV21P0,5
RSF78862.5.1TRIZ Tools for Manufacturing Processes ImprovementDN2020RIV21S1
RWSF278891.4.4Failure of glass fibre-reinforced polypropylene metal laminate subjected to close-range explosionJI2020RIV21P0,5
RWSF178942.7.4Performance improvement of a new proposed Savonius hydrokinetic turbine: a numerical investigationJI2020RIV21P0,5
RWSF279322.5.1Experimental and Numerical Analysis of Fatigue Life of Aluminum Al 2024-T351 at Elevated TemperatureJI2020RIV21P0,5
RWSF379332.11.0.2Optimum Design of Sunken Reinforced Enclosures under Buckling ConditionJI2020RIV21P0,5
RWSF279342.5.0.2Numerical Prediction of Residual Stresses Distribution in Thin-Walled Press-Braked Stainless Steel SectionsJI2020RIV21P0,5
RSF79501.2.1.1Comparison of the number of repetitions on the influence of Kruskal-Wallis comparison evaluation in genetic algorithms for FT10 and different crossing probabilitiesDN2020RIV21S0,25
RWSK79612.2.1Production of Polymer Frame Composites Using Industrial RobotsD2020RIV21P0,25
RWSF179721.7.0.1Thermophysiological comfort of zinc oxide nanoparticles coated woven fabricsJI2020RIV21P(2)0,25
RWSF380462.5.3Effect of Stitch Characteristics on Flammability and Thermo-Physiological Comfort Properties of Knitted FabricsJI2020RIV21P1
RSSF80512.3.2Examination of dynamical parameters of the production line manipulatorD2020RIV22S1
RWSF81412.5.1Calculation of Process’ Ideality Degree Through Ideality Equation of TRIZJI2020RIV21S0,67
RSSF82242.3.2Design of the composite frame of the zero-generation commercial electric vehicleD2020RIV22P1
RSV83351.5.11Plast: Omezení jeho použití, nahrazení šetrnými materiály a analýza dopadu na životní stylDN2020RIV21S0,2
RSF83622.3.2Technologickosť konštrukciíBN2020RIV21P1
RSF83662.5.5Prototyp odlehčené palety s kompozitními prvky za účelem snižování hmotnosti a redukce uhlíkové stopy vlivem přepravyGA2020RIV21N0,14
RSF83682.3.2Technologie pro efektivní výrobu plastových obalůZB2020RIV21N0,25
RSSF84002.11.0.4Development of Smart Insoles for Gait Monitoring of Patients after Low Extremity Orthopedic TreatmentD2020RIV22S0,33
RSF84182.3.2Plně automatizovaný skladovací robotický systémGB2020RIV21N0,5
RPF84192.2.1Software pro řízení autonomního vozidla 0. generaceR2020RIV21P0,11
RSF84202.2.1Software pro řízení skladových robotů systému SysLogeum3000R2020RIV21N0,33
RSSF84212.5.0.1Design and Analysis of Honeycomb Based Impact AttenuatorJN2020RIV21P1
SF86002.3.2Vibroizolační uložení vpichovacích strojůVS2020nonRIVN1
SF86012.3.2Vibroizolační uložení kovacího bucharu s excentrickým rázemVS2020nonRIVN1
SF86022.3.2Optimalizace konstrukce pojezdové dráhy řetězového dopravníku karoseriíVS2020nonRIVN1
RSF86032.3.2Nouzová podpora upínací desky zkušebního zařízeníGB2020RIV21N1
RSF86042.3.2Podepření pneumatické pružiny přední nápravy nákladního vozidlaGB2020RIV21N1
RSF86052.3.2Zařízení pro diagnostiku kritické deformace závěsných lanGB2020RIV21N1
RSF96292.1.2Funkční vzorek uspořádání modulu nástrojeGB2020RIV22P0,33
RSSF58832.5.3Tensile Properties of Glass Roving and Hybrid TapesD2019RIV20P(3)0,2
RSSK58852.5.3Selected Application of Linear Composites Containing Side Emitting Optical FibresD2019RIV20P(2)0,2
N61942.3.2Profile Design of Groove Cam with Roller FollowerD2019RIV19S1
SPV61952.3.2The Loading of the Crew Protection Structure of the ROPS According to Different World StandardsD2019RIV19I1
RSSF61962.3.2FEM Calculation, Measuring and Testing of Flood Protection BarriersD2019RIV19P1
4RWS163752.5.5The effect of surface treatment on the creep behavior of flax fiber reinforced composites under hygrothermal aging conditionsJI2019RIV20P0,5
SK64762.5.3EFFECT OF FIBROUS REINFORCEMENT ON MOISTURE ABSORPTION OF PLASTER COMPOSITESDN2019nonRIVS0,33
SK64782.5.3IMPACT OF THE PLASTER MEDIUM ON FIBRES DEGRADATIONDN2019nonRIVS0,33
RWSK66032.10.1Effect of Electrospun Nanofiber Deposition on Thermo-physiology of Functional ClothingJI2019RIV20P(2)0,2
RSSF66302.3.2Mechanical structures made of high-strength sheets or composites for electric vehiclesD2019RIV20P1
RSSF66372.3.2Increasing of Precision Technology of Glass Sorting Based on Very Fast Reconfigurable Image ProcessingJN2019RIV20P0,33
RWSF66672.3.2EVOLUTIONARY ANALYSIS OF AUTONOMOUS AGRICULTURAL VEHICLESD2019RIV20P1
RWSF66682.3.2PROTECTIVE ELEMENTS OF AGRICULTURAL ELECTRIC VEHICLESD2019RIV20P1
RSSF67061.2.1.5Parameter Estimation in Linear Dynamic Systems using Bayesian networksD2019RIV20S0,2
RSF67642.5.1Low-cost Reduction of Inventory in StoragesDN2019RIV21S1
RSF67692.5.1Low-cost Reduction of Inventory in StoragesJR2019RIV20S1
RWSF67702.5.1Minimizing of Setup Attempts on Kilnforming Process with DOED2019RIV20S0,67
RSF67712.5.1Použití nástrojů TRIZ pro zlepšování výrobních procesůDN2019RIV20S1
RWSF68162.3.2Design of a CMM actuation systemD2019RIV20S1
RSK68722.5.1The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagonsO2019RIV20I0,2
RSSF68852.2.1Design of Rear Wheel Steering System of an Experimental Electric VehicleD2019RIV20P0,33
RSSF69152.3.2Measurement and simulation of dynamic systems parametersD2019RIV20S1
RWSF69202.3.2Dynamic Load of Linear Guiding Systems in Handling MachinesJI2019RIV20S1
RSF70992.2.6Funkční vzorek zpracování signálu z tenzometruGB2019RIV20P0,33
RSK71082.3.2Filtr pro filtraci znečištěné vody, zejména procesní vody, a filtrační nádoba tohoto filtruFU2019RIV20P0,2
RSF71092.3.2Skladovací regál s policemi pro uložení tyčového materiálu, sledování jeho množství a optimalizaci polohy tyčového materiálu na policiFU2019RIV20P0,2
RSF71122.3.2Funkční vzorek technického systému pro rychlé změny sortimentu na stroji pro výrobu průmyslových třídících sítGB2019RIV20P0,25
SF71542.3.2Comparison of welded and bolted frames of freight electric vehicles from high strength steelDN2019nonRIVP1
RSSF71572.3.2Experimental and numerical analysis of dynamic properties of wound and wrapped carbon compositesJN2019RIV20S1
SPV71732.3.2Optimization of the groove cam mechanismD2019RIV20S1
RSF71762.3.2Vývoj automatizovaného stohovacího systému "SysLogeum 3000"GB2019RIV21N0,5
SF72052.3.2Pneumatické vibroizolační uložení zkušebního zařízení pro stavební strojeVS2019nonRIVN1
SF72062.3.2Definování a aplikace optimální metod pro predikci poruch lineárních valivých vedení zařízení FramerVS2019nonRIVN1
SF72082.3.2Analýza napětí závěsu VBHVS2019nonRIVN1
SF72092.3.2Studie adaptabilního pneumatického vibroizolačního uložení základové desky zkušebních zařízeníVS2019nonRIVN1
SF72122.3.2Studie podepření a stavební zástavby základové deskyVS2019nonRIVN1
SF72132.3.2Adaptabilní pneumatické vibroizolační uložení základové deskyVS2019nonRIVN1
SF72152.3.2Vibroizolační uložení pletacích strojůVS2019nonRIVN1
RWSF72212.3.1Innovation measurement device of car seatsD2019RIV20P1
RSF72232.3.1INNOVATION OF CAR SEAT MEASUREMENT DEVICE IN LABORATORY CONDITIONSDN2019RIV21P,S1
SF72252.3.1A LOW-COST THREE-AXIS ACTUATION SYSTEMDN2019nonRIVI1
RSF72322.3.2FEM SIMULATION OF COMPOSITE CAR SEAT CUSHIONO2019RIV20P1
RSK75402.5.3Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass TapesC2019RIV20P(2)0,09
RSK76182.3.2Bi-systémový kapalinový filtr pro recyklaci procesních vodGB2019RIV20P0,2
RSK77532.5.5Stabilization of Hybrid Prepreg Composite Tapes for Industrial ApplicationsDN2019RIV21P0,13
RWSK378831.4.4Compression resilience and impact resistance of fiber-reinforced sandwich compositesJI2019RIV21P(3),S0,17
RSF106922.3.2Diagnostic System for Low Speed BearingsGA2019RIV23N1
RWSK43552.5.5Characteristic comparison of wound and wrapped composite tubes made from carbon prepreg using modal analysisJI2018RIV19S1
RSF54512.3.2Trends of Engineering Systems Evolution and Agricultural TechnologyC2018RIV19P0,5
RSSF55142.5.5Dynamic analysis of 3D printed and moulded composites with carbon microfibersD2018RIV19S1
RSSF55152.5.1Dynamic analysis of PUR foam reinforced with coconut fibres in various thermal conditionsD2018RIV19S1
RSSF55182.3.2Development of an anti-flood board to protect the interiors and exteriors of the infrastructureD2018RIV19P0,2
3RSF55202.3.2Mobilní protipovodňová deskaP2018RIV19P0,25
RSF55242.3.2Lamela pro lamelová protipožární vrata nebo lamelovou protipožární příčku, lamelová protipožární vrata a lamelová protipožární příčka opatřená takovými lamelamiFU2018RIV19P0,14
RSF55261.3.5Numerické modelování hydrodynamického zatížení pro optimalizace protipovodňové desky pro zvýšenou ochranu obyvatelstva a infrastrukturyJ2018RIV19P0,33
RSSF55672.5.5Design of composite structures using advanced numerical toolsJN2018RIV19S1
RWSF56482.3.2Loss factor estimation of the layered panelsJI2018RIV19S0,33
RSF56572.3.2Upínač pro upínání polotovarů, zejména tyčí, drátů nebo trubek kruhového i nekruhového průřezuFU2018RIV19P0,2
RSF57172.5.5Material Characteristics the Composite Substituteof the Car Seat FrameDN2018RIV19S0,5
RSSF57182.5.5Material Charecteristics of the CFRP for Car Seat FrameD2018RIV19S0,33
RWSK58162.5.3Preparation of hybrid tapes for fabrication of compositesD2018RIV19P0,11
RSF59042.3.2Mobilní protipovodňová zábrana bez spodní stavbyGA2018RIV19P0,29
RSF59052.3.2Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Hydrodynamická zkouška vlnamiNF2018RIV19P0,2
RSF59062.3.2Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška hydrostatickým zatíženímNF2018RIV19P0,2
RSF59072.3.2Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška náraz impaktoruNF2018RIV19P0,2
RSF59082.3.2Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška přívalovou vlnouNF2018RIV19P0,2
4RSF59472.3.2Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ranGA2018RIV19P0,17
RSF59632.10.1Funkční vzorek materiálu s nanostrukturamiGB2018RIV19P0,14
RSF59642.3.2Optimalizovaná mobilní protipovodňová deskaGA2018RIV19P0,29
RSF59652.3.2Lamelová rychloběžná protipožární vrataGA2018RIV19P0,17
RSF60142.3.2Funkční vzorek upínače komponenty průmyslového sítaGB2018RIV19P0,2
SF60412.3.2Modulární linka na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ranVS2018nonRIVN0,25
RSF61542.3.6Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference ProceedingsM2018RIV19N0,33
RSF63682.5.5CREEP BEHAVIOR OF PARTICLE FILLED EPOXY COMPOSITESDN2018RIV19P0,11
43SK65162.3.2Protipovodňová zábranaP2018RIV19P0,25
RSSF69182.3.2Vibration isolation of electric golf cart seatD2018RIV20S0,67
RWSF69192.3.2Seat Suspension System of the Electric Golf CartJI2018RIV20N0,67
RSSF71512.3.2The diagnostic system of low speed bearingsD2018RIV20S0,5
RWSF71532.3.2Control System for Slow Running BearingsJI2018RIV20N0,5
SF72042.3.2Studie vibroizolačního uložení základových blokůVS2018nonRIVN1
SF72142.3.2Vibroizolační uložení tkacích strojůVS2018nonRIVN1
RSK77562.5.5Sophisticated hybrid tapes for fabrication of composites by precise windingDN2018RIV21P0,13
RSSF6922.5.1Cam mechanism for car seat testingD2017RIV18I0,5
7RSF9862.3.2Vyhřívaný laminační válec pro laminační zařízení, a laminační zařízení osazené tímto laminačním válcemFU2017RIV18P0,2
RSSF10702.2.6Hexapod control system and softwareJN2017RIV17V1
RWSF41832.3.2DESIGN CONCEPT OF A DEVICE FOR ALIGNING RUBBER HOSESD2017RIV18S1
RSSF42382.5.5Digitization of structured composite plates with regard to their numerical simulationsJN2017RIV18S1
RSSK42522.5.3Experimental Investigation of Multiaxial Stress of the Sewing Seam and Creating its numerical modelJN2017RIV18S0,25
RWSF42952.3.3Thermal properties of highly structured composite and aluminium sheets in an aerodynamic tunnelD2017RIV18S0,5
RSSF43782.3.2Testing and numerical analysis of mechanical stress mobile flood barriersD2017RIV19P0,5
RSSF43792.5.5Comparison of modal characteristic of wrapped and winded composite tubes from carbon prepregD2017RIV18S1
RSSF43952.5.5Study of bending properties of thin walled carbon and flax composite rods winded of prepreg fibersD2017RIV18S1
RSF44462.3.2Application of Mechanics to Plant Seeds as a Granular or Particulate MaterialC2017RIV18P0,5
RSF44472.3.2Using Hyperelastic Material in Device for Manufacturing Metal Templates Used for Creating CompositesD2017RIV18S0,67
RWSK44532.5.5Possibilities to improve electromagnetic shielding of plaster composites adding carbon fibersD2017RIV18S0,33
RWSK44862.5.5Design Optimization Of Composite Parts Using Doe MethodD2017RIV18S1
RWSF44882.5.5COMPARISON OF BENDING PROPERTIES FOR WINDED AND WRAPPED COMPOSITESD2017RIV18S1
WPK4502BACalculation of industrial robot trajectory in frame composite productionD2017RIV17I0,33
7RSF45052.3.2Protipovodňová zábranaFU2017RIV18P0,25
7RSK45062.3.2Mobilní protipovodňová deskaFU2017RIV18P0,25
RSF45072.3.2Testovací trať umožňující testování filtrů pro kapalinovou filtraciGB2017RIV18P0,13
7RSF45082.3.2Laminační válec s ohřevem na principu radiaceGA2017RIV18P0,25
7RSF45112.3.2Zařízení pro ukládání vlákenné výztuže na jádro vláknové kompozitní konstrukceFU2017RIV18P0,17
RSF45152.3.2Numerické analýzy, měření a optimalizace vybraných konstrukcí souvisejících s vývojem automobilů a elektromobilů Škoda AutoVS2017RIV18N0,5
RSK45162.3.2Výzkumy, testy a optimalizace na pouličních svítidlechVS2017RIV18N0,2
RSK45172.3.2Inovace výměníku tepla pro plynové ohřívače vzduchuVS2017RIV18N0,33
RSF45242.5.5GFRP kompozit modifikovaný hybridními nanočásticovými systémy pro výrobu lopatky větrné elektrárnyGB2017RIV18P0,22
RWSK46512.3.2Design of gas burner for the fire integrity testing of segmental doorsD2017RIV19P0,67
PV4672JIFiber composites for car seatsD2017nonRIVP0,5
RSF48463.3.5MEASURING CUSTOMER COMFORT OF THE SIDE DOOR SELF-EQUIPMENT FOR THE AUTOMOBILE INDUSTRYD2017RIV18S1
RSF48472.3.1CRASH TEST OF THE STUDENT RACING CAR IMPACT ATTENUATORD2017RIV18S1
RSF48552.2.5INNOVATION ENGINEERING METHODS FOR CONCEPTUAL ENGIN EERING DESIGN – A REVIEWD2017RIV18I1
RSF48562.3.2The Conctact Analysis of Designing the Cam Me Chanism by Using AnsysD2017RIV18S1
RSF48572.3.2KINEMATIC SIMILARITY OF ROLLING BEARINGS WITH PLANETARY GEARS – A REVIEWD2017RIV18S1
RSF48582.3.2TWO - MASS LINEAR VIBR ATORY CONVEYORD2017RIV18S1
RSSF48592.3.2The Vibrating Bowl Feeder Dynamic ModelD2017RIV18S1
RSSF48602.3.2Determination of a vibrating bowl feeder dynamic model and mechanical parametersJN2017RIV18S1
RSSF48612.3.2Comparing of driver’s seats dynamic propertiesJN2017RIV18S1
RWSF50062.3.2Conceptual Design of Mechanical Flood BarrierD2017RIV18P0,5
RSF51372.5.5THE INFLUENCE OF FIBER REINFORCEMENT ON THE PROPERTIES OF GYPSUM PLASTERSDN2017RIV18S0,33
RSF54052.3.2Hydraulic Exciter Control for Shock and Vibration Testing", Applied Mechanics and MaterialsJ2017RIV18S1
RWSF54472.2.1Improved Approach to Electrical Impedance Tomography through Pseudo-absolute Imaging MethodJI2017RIV18P0,33
WN75202.3.2Design of gas burner for the fire integrity testing of segmental doorsD2017nonRIVP0,67
RSSF690JEOptimization of the heat output of wall convectors with using an unconventional slumped glass coverD2016RIV17S0,5
RSSF693JIVibration response of composite structuresD2016RIV17S1
RSSF695JQReal stress arising in the backrest frame of a car seatD2016RIV17S1
RSSK698JIOptimization parameters of plaster compositesD2016RIV17S0,33
RSF705JIInnovation of a manufacturing device of sheet metal templates used for production composite platesD2016RIV17S1
RSF708JIWinding of presaturated carbon fibresD2016RIV17S1
RSF710JJNumerical Model And Analysis of Multiaxial Stress on the Sewing SeamD2016RIV17S0,25
RSPK776BKAnalysis of stress and deformation of the flood barrierD2016RIV17P0,5
RPF779JIExperimental Analysis and Study of the Shock Absorption of Carbon CompositeJN2016RIV17P0,5
RPF817JQExperimental and Numerical Analysis of Stress and Stick-Slip Effect of the Test StandJN2016RIV17P0,25
RSF825JIResearch of New Composites for Lightweight Construction with Low Impact on the EnvironmentD2016RIV17P0,33
7RPF887JQPrototyp nové příruby pro upevnění válce laminátoruGA2016RIV17P0,25
RWSF904JPOPERATIONAL ANALYSIS BY SIMPLIFIED SINGLE-LEVEL CAUSAL CHAIND2016RIV17I1
RWSF905JQA Systematic Sources Search for the Low Cost AutomationD2016RIV17I1
7RSF9372.3.2Uložení rotační součásti, např. ložiska vodicí řemenice předepjatého pásového dopravníku textilního stroje, na čepuP2016RIV17I0,2
7RSF9412.3.2Zařízení pro vytváření textilie definované tloušťkyP2016RIV17I0,25
7RPK954JQFunkční prototyp mobilní protipovodňové deskyGA2016RIV17P0,33
RSSF1003JJLaboratory analysis of the main properties and a color stability of a coating layers under the UV loadingD2016RIV17V0,25
RWSF1019JQDYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE KARAKURI TRANSPORT TROLLEYD2016RIV17I1
RSF1057JQInnovation Engineering - Essential Principles of Product InnovationBN2016RIV17I1
RSF1073JQInnovation of Production Line for Producing of Nanofibers Using TRIZJ2016RIV17N1
RSSF1075JQLoss factor estimation of the plywood materialsJN2016RIV17S1
RSK1421JRNumerical Model of the Static Loading of a Stitched Seam in the Composite Cover of Car SeatD2016RIV17S0,4
RSF2655GMProduction Method Leads to TiO2 Nanofibrous Structure Usable in Food PackagingJ2016RIV17I0,95
RSF2692JBMeasuring Device for the Cutting Parameters Monitoring during DrillingD2016RIV17I0,5
RSF2705JSImpacted Object KinematicD2016RIV17S1
RSF2706JSTesting Equipment Location on Springing Base PlateD2016RIV17S1
RSF3342JQInnovation of the Collector for Electrospinning Machine using TRIZDN2016RIV17S1
7RPK3445JQModel rolovacího protipožárního uzávěruGB2016RIV17P0,33
7RPK3459JQInovovaný požární uzávěr – rolovací vrataGA2016RIV17P0,33
RSSF3620JRAnalysis and construction of measurement deviceD2016RIV17S1
RSSF3621JQLive tests of car seatsJN2016RIV17S1
RSF3622JQThe computational analysis of the load gear boxesD2016RIV17I1
RSK3701JIInfluence of carbon fiber fraction on plaster composities ability to electromagnetic shieldingDN2016RIV17S0,5
RSSF3909JQStress of dynamic loaded protection cab ROPS of truckD2016RIV17V1
RSK1994JIExperimental Analysis and Numerical Modelling of Interphase Interfaces of New Environmental Low-Energy CompositesD2015RIV16P(3)0,25
RSK1997JIFEM Modelling and Experimental Analysis of Mechanical Properties of Artificial Blood VesselD2015RIV16P(3),S0,25
RSK2004JQNumerical Modelling and Experimental Measurement of Lifting Platform Construction for Car RelocationD2015RIV16P(3)0,25
RSPF2021JIAnalysis of Changes in the Surface Quality of a UD Prepregs Composite due to Mechanical LoadingD2015RIV16P(3)0,25
RWPF2072JQStudy and verification of the superposition method used for determining the pressure losses of the heat exchangersD2015RIV16P(3)0,32
RSF2187JQMetody inovačního inženýrství na mikro-úrovniB2015RIV16I0,34
RSSF22062.3.2Analysis of Stress and Stick-Slip effect of the Test StandD2015RIV16S1
RPK2292JIMožnosti detekování vnitřní struktury uhlíkového kompozitu pomocí mikrotomografuO2015RIV16P0,2
RPF2294JITesting of tensile properties of carbon prepreg composite rods with adding of a non composite partO2015RIV16P0,25
RPK2296JQZásobník roztoku nebo taveniny polymeru pro zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním, a zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním s tímto zásobníkem roztoku nebo taveniny polymeruP2015RIV16P(3)0,3
RSSK2445JJMethods of Creating a Numerical Model of a Real Seam Based on Experimental DataD2015RIV16S0,4
RSF2483JQVirtuální realitaW2015RIV16O1
RSF2533JRRovinný filtr s tvarově nestabilním filtračním materiálem obsahujícím vrstvu nanovlákenP2015RIV16P0,5
RPF2560JRMethods for determining the tensile properties of a fiber composite rodsD2015RIV16S0,7
RSF2567JQVibration and Noise Reduction Analysis of Sheet Metal Structures with Damping LayerD2015RIV16S0,6
RSSK25752.3.2Numerical and experimental analysis of the real load arising in the cushion of the car seatJN2015RIV16S1
RSK2576JJStatic And Dynamic Strength of Sewing Seams for a Special ApplicationD2015RIV16I,S0,4
RSSF26882.2.1Measuring of the Cutting Force during DrillingD2015RIV16I1
RSF2693JSElectrical Components Thermal-vibration TestD2015RIV16I1
RSF2694JBHexapod Control System and SoftwareO2015RIV16O1
RSF2696JLPevnostní dynamické zkoušky tažného zařízení dle metodiky Carlos TC II - simulace držáků kolVS2015RIV16N1
RSF2697JSTest report of the electrical components thermal-vibration testVS2015RIV16N1
RSSF2700JRMeasurement of the Response of Pipeline Insulating Joint to the Passage of Pipeline Inspection GaugeD2015RIV16S0,25
RSF2738JSThe Quality of CAD Data - the Key to Efficient Product Development ProcessDN2015RIV16I0,5
RSPK27442.2.1Measurement of the Temperature and Pressure Characteristics of the Car Seats - Relationship between Humans.D2015RIV16I1
RSF2747JBDesign of Calibrating Equipment for Force CellD2015RIV16I1
RSF2750JQAnalytické a kreativní postupy v údržbě strojů a zařízeníB2015RIV17O1
RSF2885JQMechanical Loaded protection cab ROPSD2015RIV16I1
RSK2893JJModelování textilních útvarů I - příklady pro cvičeníBN2015RIV16O0,5
RSK2895JQVybrané statě z částí strojů I – příklady pro cvičeníBN2015RIV16O0,67
RSF2897JBCharacteristics of PU Foam at Long Term Static and Dynamic LoadingD2015RIV16I1
RSF2899JQPlánování a řízení společných projektůW2015RIV16O1
RSSF29012.2.1Measurement of mechanical vibration on hexapod on car seat - Verification of measurements whole-Body human and 3DH dummy and 2H dummy, Vibration assessmentD2015RIV16I1
RSF2903JQHledání inovačních příležitostíW2015RIV16O1
RSF2907JQInvenční principyW2015RIV16O1
RSF2908JQVýzkum uložení cisternové nástavbyVS2015RIV16N1
RSF2909JQTrendy evoluce technických systémůW2015RIV16O1
RSF2924JQVibroizolace základové desky testovacího zařízeníVS2015RIV16N1
RSF2925JQDynamický výpočet pneumatického vibroizolačního systému základového bloku zkušebního zařízeníVS2015RIV16N1
RSF2926JQVibroizolace tkacích strojůVS2015RIV16N1
RSF2927JQVibroizolační uložení pohonu lisuVS2015RIV16N1
RSF2955JQHydraulic Exciter Control for Shock and Vibration TestingD2015RIV16I1
RSF3295JRKONSTRUOVANÍBN2015RIV16I1
RSF3365JQČÁTI STROJŮ 1.dílBN2015RIV16I1
RSF3366JQČÁSTI STROJŮ 2. dílBN2015RIV16I1
RNK464JPSystém pro nanášení funkčních aditiv na kompozitní nanovlákenné tkaniny a následnou stabilizaciZA2014RIV15P0,3
RSSK797JQMeasurement and Numerical Analysis of Lifting Platform Construction for Car RelocationD2014RIV16P(3)0,5
RSPK798JQNumerical and Experimental Analysis of Interphase of New Environmental Low-energy CompositesD2014RIV16I,P(3)0,25
RSPK800JQExperimental and Numerical Study of Mechanical Properties of Artificial Blood VesselD2014RIV16I,P(3)0,25
RWNK801JQInnovation of Car Seat Construction Using Triz-based Tool: Function-orientd SearchD2014RIV15I,P(3)0,34
RWNK802JQReduce of Head Injuries During Whiplash Using Triz MethodologyD2014RIV15I,P(3)0,34
RWNK803JQDynamic Analysis of Lifting Platform Construction for Car RelocationD2014RIV15I,P(3)0,67
RWPK804JQAnalysis and Measurement of the Charge Intensity of the Selected Electrospinning ElectrodesD2014RIV16I,P(6)0,33
RNK805JQResearch of New Composites for Lightweight Construction with Low Impact on the EnvironmentD2014RIV15I,P(3)0,33
RWNK806BOFinite Element Method Model of the Mechanical Behaviour of Jatropha Curcas L.bulk Seeds Under Compresion Loading: Study and 2d Modelling of the Damage to SeedsJI2014RIV15I,P(3)0,2
RWNK808BORelaxation Behaviour of Jatropa Curcas L. Bulk Seeds Under Compresion LoadingJI2014RIV15I,P(2)0,16
RNK810JLExperimental and Numerical Analysis of Crack Propagation in Light Composite Materials Under Dynamic FracturingJN2014RIV15I,P(3)0,25
RWPK811JQNumerical and Experimental Research of Design Optimization of Baths for the Production of Nanofibers by the ElectrospinningD2014RIV16I,P(5)0,25
RNK812JQNumerical and Expedimental Analysis of Composite Reinforcements Applicable for a Car Seat InnovationJN2014RIV15I,P(3)0,33
RSK813JQStudies and Numerical Modelling for Improving of the Efficiency of Inorganic Nanofiber Production Througt ElectrospinningJN2014RIV15I,P(3)0,33
RNK814JQSystem Solutions for Increasing Nanofibre Production through TrizJN2014RIV15I,P(3)0,5
RNK815JQInnovation of Coordinate Measuring Machine Using Triz MethodologyJN2014RIV15I,P(3)0,5
RNK8182.3.2Numerical and Experimental Analysis of the Heat Convector Pressure LossesJN2014RIV15I,P(2)0,5
20142015201620172018201920202021202220232024Σ
B22
BN51118
C111115
D919202271510156114
DN12138413629
FU4222211115
GA3141112215
GB1224531310141
J211217
JI2144263228156118
JN614512221
JR1113
M1214
NF44
O3216
P22228
R22
VS7337412128
W55
ZA11
ZB156
Σ184535413547614260499442
20142015201620172018201920202021202220232024Σ
B1.341.34
BN4.171117.17
C0.50.50.090.50.251.84
D3.2612.6715.0617.173.8111.67.75154.6781.99
DN0.51.50.330.745.792.4511.085.518.89
FU0.870.340.41.421.340.60.40.15.47
GA0.910.250.9210.1410.7226.94
GB0.330.350.341.283.831.787.0180.523.42
J1.9510.33216.28
JI0.360.332.51.8714.6218.999.664.044.256.57
JN2.4112.754.2511.33214.74
JR10.50.752.25
M0.33213.33
NF0.80.8
O1.451.213.65
P0.80.450.51.53.25
R0.440.44
VS71.032.25740.52124.78
W55
ZA0.30.3
ZB0.253.143.39
Σ6.3333.9323.9526.0814.3632.5640.426.6131.0731.55.05271.84