-1712988953
TUL

Výstupní sestavy

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa, aj. Effect of finishing process on triple plied compact yarn [ostatní výsledek]. 2015.

ELDESSOUKI, Mohamed a Sayed IBRAHIM. Computed Tomography Application For investigating The Internal Structure Of Air-Jet Yarns. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. S. 9 – 12. ISSN 1335-0617.

ELDESSOUKI, Mohamed, Sayed IBRAHIM a Ramsis FARAG. Dynamic Properties of Air-jet Yarns Compared to Rotor Spinning. Textile Research Journal. 1. vyd. LONDON: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2015, roč. 85, č. 17. S. 1827 – 1837. ISSN 0040-5175.

MOUČKOVÁ, Eva, aj. Properties of Viscose Vortex Yarns Depending on Technological Parameters of Spinning. Autex Research Journal. 1. vyd. AUTEX, Technical University of Lodz, 2015, roč. 15, č. 2. S. 138 – 147. ISSN 1470-9589.

MOUČKOVÁ, Eva, Petr URSÍNY, Petra JIRÁSKOVÁ a Yuliya KIM. Influence of drafting on mass irregularity of cotton ring yarns. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 2015. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. S. 49 – 52. ISSN 1335-0617.

ELDESSOUKI, Mohamed a Sayed IBRAHIM. The Internal Structure Of Air-Jet Yarns As Observed By Computed Tomography [ostatní výsledek]. 2015.

SVOBODOVÁ, Lucie, Tomáš LEDERER, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ a Filip SANETRNÍK. Nanofibers as a Holder for Increasing the Immobilization and Enhancements of Microorganisms Behavior. Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015, Conference Proceedings. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. S. 69 – 74. ISBN 978-80-7494-265-5.

ELDESSOUKI, Mohamed, Ebraheem SHADY a Yasser GOWAYED. Mechanical Properties of Epoxy Nanocomposites. NanoCon 2015 – The 7th International Conference of Nanomaterials – Research & Application, Conference Proceedings. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: TANGER, LtD., Czech society for new materials and technologies, 2015. S. 25 – 32. ISBN 978-80-87294-63-5.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa, Eva MOUČKOVÁ a Petr URSÍNY. Effect of Plying Process Parameters on Air Jet Spun Yarn Properties. Světlanka Workshop (proceedings). 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. S. 37 – 42. ISBN 978-80-7494-229-7.

ELDESSOUKI, Mohamed, Sayed IBRAHIM a Bohuslav NECKÁŘ. On the Evaluation of the Yarn’s Packing Density [ostatní výsledek]. 2015.

BÍLEK, Martin a Petr TUMAJER. Mechanical characteristics of polyester yarn. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. Slovensko: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. S. 57 – 63. ISSN 1335-0617.

AHMAD, Zuhaib, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ a Moaz Ahmed Samy Moustafa EL DEEB. Influence of Weft Setting on Shape of Yarn Cross Section in Woven Fabric. Světlanka Workshop (Proceedings). 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. S. 08 – 14. ISBN 978-80-7494-229-7.

ELDESSOUKI, Mohamed a Mounir HASSAN. Adaptive Neuro-fuzzy System for Quantitative Evaluation of Woven Fabrics' Pilling Resistance. Expert Systems with Applications. 1. vyd. OXFORD, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2015, č. 4. S. 2098 – 2113. ISSN 0957-4174.

LENFELDOVÁ, Irena. Raschel Mesh Structures – Yarn Consumption of the Warp Inlay. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. S. 34 – 36. ISSN 1335-0617.

URSÍNY, Petr, aj. Mechanical Properties of Traditional and Nanofibre Textiles. Autex Research Journal. 1. vyd. Lodz: AUTEX, Technical University of Lodz, 2015, roč. 15, č. 3. S. 198 – 206. ISSN 1470-9589.

LUKÁŠOVÁ, Věra a Jana ŠPÁNKOVÁ. The influence of the packing density coefficient of knitted fabrics on thermal comfort. Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings, 2015. 1. vyd. Hong Kong: TEXTILE BIOENGINEERING & INFORMATICS SOCIETY, 2015. S. 316 – 324. ISSN 1942-3438.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, Karol JEŽÍK a Filip SANETRNÍK. Manufacturing of Planar Textile Fabric Structures Bonded by Perpendicular Laying of Polymer Melt. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. S. 17 – 20. ISSN 1335-0617.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Filip SANETRNÍK. Plošný a prostorově tvarovaný útvar obsahující křehká vlákna [užitný vzor]. Zapsán 12. 1. 2015 pod číslem 27690.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Filip SANETRNÍK. Plošný a prostorově tvarovaný útvar obsahující optická vlákna [užitný vzor]. Zapsán 12. 1. 2015 pod číslem 27689.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa, aj. Effect of Finishing Process on Plied Compact And Conventional Ring Spun Yarn Properties. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. S. 5 – 8. ISSN 1335-0617.

MERTOVÁ, Iva a Bohuslav NECKÁŘ. Measuring of yarn crimp in woven fabric. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. S. 40 – 44. ISSN 1335-0617.

ZUBAIR, Muhammad a Bohuslav NECKÁŘ. Linen Fiber and Yarn Stress Strain Curves. Svetlanka workshop (proceedings). 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. S. 193 – 197. ISBN 978-80-7494-229-7.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, aj. Textilní protiskluzová podložka, zejména koupelnová předložka [patent]. Udělen 30. 12. 2015 pod číslem 305702.

LEDERER, Tomáš, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Filip SANETRNÍK a Lucie SVOBODOVÁ. Nosič biomasy pro bioreaktor [patent]. Udělen 30. 12. 2015 pod číslem 305698.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, Jana ŠPÁNKOVÁ a Ondřej LOUDA. Tenkostěnné tubulární textilní struktury (tkané a pletené) pro cévní chirurgii [ostatní výsledek]. 2015.

KRUPINCOVÁ, Gabriela. Quality of new kind of yarns produced by original spinning system. Journal of the Textile Institute. 1. vyd. OXON, ENGLAND: neuveden, 2015, roč. 106, č. 3. S. 295 – 302. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

MAQSOOD, Hafiz Shahzad, Muhammad ZUBAIR a Nayab KHAN. Thermal Properties of Yarn. Workshop for Ph.D Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. S. 113 – 117. ISBN 978-80-7494-229-7.

ŠAFÁŘOVÁ, Veronika, aj. Workshop for Ph.D. Students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechnaical Engineering [workshop]. 2015.

PECHOČIAKOVÁ, Miroslava, Irena LENFELDOVÁ a Blažena MUSILOVÁ. Seamless – expertní vývoj [souhrnná výzkumná zpráva]. 2015.

GOWAYED, Yasser, Orlando ACEVEDO a Mohamed ELDESSOUKI. Ab-Initio and Density Functional Theory Simulation For Lactide Monomer. NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE. 1. vyd. Ostrava, CZECH REPUBLIC: TANGER LTD, OSTRAVA, 2015. S. 280 – 288. ISBN 978-80-87294-53-6.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Lucie DUCHOŇOVÁ. Tkanina s anaglyfem [užitný vzor]. Zapsán 2. 3. 2015 pod číslem 27884.

BÍLEK, Martin a Petr TUMAJER. Mechanical characteristics of polyester yarn. Fibres and textiles (Vlákna a textil). Slovensko: 2015. S. 53 – 63. ISSN 1335-0617.

KOVÁŘ, Radko, aj. Origin of tensile strength of a woven sample cut in bias directions. Royal Society Open Science. 1. vyd. The Royal Society, 2015, roč. 2, č. 5. Stránky neuvedeny (18 stránek). ISSN 2054-5703.