-1712986326
TUL

Výstupní sestavy

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   

VIK, Michal, aj. Measuring techniques for retroreflectivity levels of small signs. Defect and Diffusion Forum. 1. vyd. Trans Tech Publications, 2016. S. 193 – 197. ISBN 978-303835720-9, ISSN 1012-0386.

BÍLEK, Martin, Eva MOUČKOVÁ, Josef SKŘIVÁNEK a Petr TUMAJER. Measuring of beat up force on weaving machines. MATEC Web of Conferences. 2016. Stránky neuvedeny (4 stránky). ISSN 2261-236X.

BÍLEK, Martin, Eva MOUČKOVÁ, Šimon KOVÁŘ a Petr TUMAJER. Testing equipment for experimental analysis of mechanical properties of textile materials. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. Stránky neuvedeny (5 stránek). ISSN 2261-236X.

MOUČKOVÁ, Eva, Petr URSÍNY a Petra JIRÁSKOVÁ. Relations between deviation rate and other characteristic functions and parameters of yarn mass irregularity. Fibres and textiles (Vlákna a textil). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, roč. 23, č. 2. S. 15 – 22. ISSN 1335-0617.

MAQSOOD, Hafiz Shahzad, aj. Ozonation: a Green Source for Oxidized Cotton. Fibers and Textiles in Eastern Europe. 1. vyd. Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 2016, roč. 24, č. 1. S. 19 – 21. ISSN 1230-3666.

ELDESSOUKI, Mohamed, Mohamed ELDESSOUKI a Sayed IBRAHIM. Chan-Vese Segmentation Model For Faster And Accurate Evaluation of Yarn Packing Density. Textile Research Journal. London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2016, roč. 86, č. 2. S. 167 – 177. ISSN 0040-5175.

ELDESSOUKI, Mohamed, Mohamed ELDESSOUKI, Gisla BUSCHLE-DILLER a Yasser GOWAYED. Solution-based synthesis of a four-arm star-shaped poly(L-lactide). Designed Monomers and Polymers. Taylor and Francis Ltd., 2016, roč. 19, č. 2. S. 180 – 192. ISSN 1385-772X.

LENFELDOVÁ, Irena, Luboš HES a Mahri ANNAYEVA. Thermal comfort of diving dry suit with the use of the warp-knitted fabric. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Institute of Physics Publishing, 2016. Stránky neuvedeny (9 stránek). ISSN 1757-899X.

MERTOVÁ, Iva, Bohuslav NECKÁŘ a Sayed Muzaffar ISHTIAQUE. New method to measure yarn crimp in woven fabric. Textile Research Journal. London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2016, roč. 86, č. 10. S. 1084 – 1096. ISSN 0040-5175.

NECKÁŘ, Bohuslav, Dipayan DAS a Gabriela KRUPINCOVÁ. Hairiness of staple fiber yarns part I: mathematical modeling. Journal of the Textile Institute. Oxon: Taylor & Francis, 2016, roč. 107, č. 3. S. 327 – 337. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

KRUPINCOVÁ, Gabriela, Bohuslav NECKÁŘ a Dipayan DAS. Hairiness of staple fiber yarns Part II: model validation. Journal of the Textile Institute. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2016, roč. 107, č. 3. S. 338 – 345. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

VYŠANSKÁ, Monika. Complex description and measurement of two-ply yarn transversal proportions. Textile Research Journal. London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2016, roč. 86, č. 11. S. 1151 – 1161. ISSN 0040-5175.

ZUBAIR, Muhammad, Hafiz Shahzad MAQSOOD a Bohuslav NECKÁŘ. Impact of Filling Yarns on Woven Fabric Performance. Fibers and Textiles in Eastern Europe. Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 2016, roč. 24, č. 5. S. 50 – 54. ISSN 1230-3666.

VYŠANSKÁ, Monika. Image analysis and description of single jersey loop geometry. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 23 – 32. ISBN 978-80-7494-269-3.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Iva MERTOVÁ. Woven Fabric Structural Pore Models Analysis. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 33 – 43. ISBN 978-80-7494-269-3.

MOUČKOVÁ, Eva a Petra JIRÁSKOVÁ. Influence of Selected Process Variables on Worsted Compact Yarn Properties. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 145 – 152. ISBN 978-80-7494-269-3.

URSÍNY, Petr. Theory of mass irregularity changes in the OE-rotor spinning system. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 153 – 160. ISBN 978-80-7494-269-3.

NECKÁŘ, Bohuslav, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Iva MERTOVÁ a Jana DRAŠAROVÁ. 21st International Conference Strutex – Structure and Structural Mechanics of Textiles [pořádání konference]. 2016.

ŠPÁNKOVÁ, Jana a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Pletená cévní náhrada – graft a stentgraft obsahující tuto pletenou cévní náhradu [užitný vzor]. Zapsán 27. 12. 2016 pod číslem 30217.

KRUPINCOVÁ, Gabriela, Karel BONĚK, Michal RICHTR a Michal RICHTR. Evaluation of used nozzle type on yarn quality in open end spinning. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. S. 161 – 172. ISBN 978-80-7494-269-3.

ZUBAIR, Muhammad, Adnan Ahmed MAZARI, Tanweer HUSSAIN a Sajid HUSSAIN. Development of polyester/cellulosic blend woven fabric for better comfort. Industria Textila. Bucharest: Institutional National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Texttile Pielarie, 2016, roč. 67, č. 6. S. 359 – 364. ISSN 1222-5347.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa, Ismael RAKHA, Fawkia FAHIM a Eman ELSHAHAT. Optimizing the production process of conventional ring spun and compact plied yarns. TEKSTİL ve KONFEKSİYON. İzmir: Ege Üniversitesi, 2016, roč. 26, č. 1. S. 48 – 54. ISSN 1300-3356.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa. Theoretical Analyses of Air Jet Yarn Strength. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 131 – 136. ISBN 978-80-7494-269-3.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa. Air Jet yarn properties based on structure [ostatní výsledek]. 2016.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Filip SANETRNÍK. Způsob výroby plošného útvaru obsahujícího alespoň jedno vlákno a/nebo lineární útvar, který není zpracovatelný standardními textilními technologiemi, plošný útvar vytvořený tímto způsobem a prostorový útvar vytvořený z tohoto plošného útvaru [patent]. Udělen 2. 3. 2016 pod číslem 305862.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Jana ŠPÁNKOVÁ. Tkaná náhrada cévy – graft, a stengraft obsahující tuto tkanou náhradu [užitný vzor]. Zapsán 1. 2. 2016 pod číslem 29109.

NECKÁŘ, Bohuslav. Theoretical Models of Tensile Behavior of Staple Fiber Yarns. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 351 – 364. ISBN 978-80-7494-269-3.

AHMAD, Zuhaib, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ a Moaz Ahmed Samy Moustafa EL DEEB. Yarn cross-sectional deformation in woven fabric. Fibres and textiles (Vlákna a textil). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, 2016, roč. 23, č. 4. S. 36 – 41. ISSN 1335-0617.

LENFELDOVÁ, Irena, Jana ŠPÁNKOVÁ a Ondřej LOUDA. 3D plošná textilie pro specifické využití [souhrnná výzkumná zpráva]. 2016.

ZUBAIR, Muhammad, Bohuslav NECKÁŘ a Hafiz Shahzad MAQSOOD. Experimental And Predicted Specific Stress Strain Curves of Worsted Staple Yarns. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 125 – 130. ISBN 978-80-7494-269-3.

ZUBAIR, Muhammad a Bohuslav NECKÁŘ. Specific Stress Strain Curves of Viscose yarn: Experimental Verification. Workshop for Ph.D. students of Faculty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL. Liberec: Technical university of Liberec, 2016. S. 148 – 152. ISBN 978-80-7494-293-8.

NAEEM, Muhammad Salman, aj. EFFECT OF TEMPERATURE, HEATING RATE AND HOLDING TIME ON THE PROPERTIES OF CARBON WEB MADE FROM ACRYLIC WASTE. 21st conference STRUTEX. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 335 – 340. ISBN 978-80-7494-269-3.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita. Tenkostěnné textilní struktury pro cévní chirurgii [ostatní výsledek]. 2016.

HAVLOVÁ, Marie a Jana ŠPÁNKOVÁ. The Effect of Moisture Contained in Woven Fabric on Its Air Permeability And Porosity. 21st International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles Conference Book. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. S. 137 – 143. ISBN 978-80-7494-269-3.

ELDESSOUKI, Mohamed. Soft Computing and Computer Vision For Evaluating Fibrous Structures. 1. vyd. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. ISBN 9783659853548.

GARDAN, N., aj. Computational simulation and validation of textiles for the high level sport performance: a new numerical methodological approach. Series on Biomechanics. Sofia: Bulgarian Society of Biomechanics, 2016, roč. 30, č. 2. S. 17 – 23. ISSN 1313-2458.

IBRAHIM, Sayed. Investigation of sonic pulse velocity in evaluation of knitted fabrics. Journal of Industrial Textiles. THOUSAND OAKS, CA: SAGE Publications, 2016, roč. 46, č. 2. S. 455 – 472. ISSN 1528-0837, EISSN 1530-8057.