-1721113298
TUL

Výstupní sestavy

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   

ZUBAIR, Muhammad, Bohuslav NECKÁŘ a Dipayan DAS. Tensile behavior of staple fiber yarns part II: model validation. Journal of the Textile Institute. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 108, č. 6. S. 931 – 934. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa a Eva MOUČKOVÁ. Numerical simulation of the yarn formation process in Rieter air jet spinning. Journal of the Textile Institute. 1. vyd. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 108, č. 7. S. 1219 – 1226. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

ZUBAIR, Muhammad, Moaz Ahmed Samy Moustafa EL DEEB a Bohuslav NECKÁŘ. Tensile behavior of staple fiber yarns part III: comparison of mathematical models. Journal of the Textile Institute. 1. vyd. Oxon: Taylor and Francis, Ltd., 2017, roč. 108, č. 7. S. 1234 – 1237. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

ZUBAIR, Muhammad, Bohuslav NECKÁŘ, Moaz Ahmed Samy Moustafa EL DEEB a Gulzar BAIG. Tensile behavior of staple fiber yarns, part IV: experimental verification of predicted stress–strain curves. Journal of the Textile Institute. 1. vyd. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 108, č. 8. S. 1291 – 1296. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

ZUBAIR, Muhammad, Bohuslav NECKÁŘ a Zulfiqar Ali MALIK. Predicting Specific Stress of Cotton Staple Ring Spun Yarns: Experimental and Theoretical results. Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 2017, roč. 25, č. 2. S. 43 – 47. ISBN 978-80-7494-293-8, ISSN 1230-3666.

MAQSOOD, Hafiz Shahzad, aj. Cationization of cellulose fibers for composites. Journal of the Textile Institute. 1. vyd. Oxon: Taylor & Francis, 2017, roč. 108, č. 8. S. 1302 – 1307. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

VIK, Michal, aj. Měření retroreflexe a kolorimetrických parametrů materiálů s vysokou viditelností. Světlo. Praha: FCC Public s.r.o., 2017, roč. 20, č. 5. S. 40 – 44. ISSN 1212-0812.

IQBAL, Shoaib, Moaz Ahmed Samy Moustafa EL DEEB, Zuhaib AHMAD a Adnan Ahmed MAZARI. COMPARATIVE STUDY ON VISCOSE YARN AND KNITTED FABRIC MADE FROM OPEN END AND RIETER AIRJET SPINNING SYSTEM. Tekstil ve Konfeksiyon. Ege Universitesi, 2017, roč. 27, č. 3. S. 234 – 240. ISSN 1300-3356.

ELDEEB, Hadir, Ebraheem SHADY a Mohamed ELDESSOUKI. An Automated System for Fabric Faults Inspection. 1. vyd. Germany: Noor Publishing, 2017. ISBN 9783330842625.

ELDESSOUKI, Mohamed. Computer vision and its application in detecting fabric defects. Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles. 1. vyd. Woodhead Publishing, 2017. S. 61 – 101. ISBN 978-0-08-101217-8.

ELDESSOUKI, Mohamed. Evaluation of fabric pilling as an end-use quality and a performance measure for the fabrics. Applications of Computer Vision in Fashion and Textiles. 1. vyd. Woodhead Publishing, 2017. S. 147 – 187. ISBN 978-0-08-101217-8.

NECKÁŘ, Bohuslav a Dipayan DAS. Tensile behavior of staple fiber yarns part I: theoretical models. Journal of the Textile Institute. 1. vyd. Oxon: Taylor & Francis, 2017, roč. 108, č. 6. S. 922 – 930. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa a Bohuslav NECKÁŘ. Prediction of spun yarn strength at different gage lengths. Journal of the Textile Institute. Oxon: Taylor & Francis, 2017, roč. 108, č. 12. S. 2191 – 2196. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

URSÍNY, Petr a Eva MOUČKOVÁ. Theory of Mass Irregularity Changes in the OE – Rotor Spinning System. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. 2017. S. 53 – 57. ISSN 1335-0617.

KOVÁŘ, Marek, Cormac FLYNN, Jiří SOBOTKA a Lukáš ČAPEK. Validation of breast implant finite element model. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2017, roč. 20, č. 1. S. 109 – 110. ISSN 1025-5842.

KOVÁŘ, Marek. NUMERICAL ANALYSIS FOR OPTIMIZATION OF PRESSURE VESSEL. Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. 1. vyd. 2017. S. 166 – 169. ISBN 978-80-213-2769-6.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa, Eva MOUČKOVÁ a Petr URSÍNY. Properties of viscose air-jet spun plied yarns. Indian Journal of Fibre and Textile Research. National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR), 2017, roč. 42, č. 4. S. 386 – 390. ISSN 0971-0426.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Iva MERTOVÁ. Woven fabric structural pore models analysis. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 2017. S. 15 – 24. ISSN 1335-0617.

VYŠANSKÁ, Monika. Image analysis and description of single jersey loop geometry. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 2017. S. 78 – 84. ISSN 1335-0617.

ČAPEK, Lukáš, Petr HENYŠ, Pavel BARSA a Václav DVOŘÁK. Performance of radiofrequency ablation used for metastatic spinal tumor: Numerical approach. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H Journal of Engineering in Medicine. SAGE Publication LTd., 2017, roč. 231, č. 9. S. 814 – 820. ISSN 0954-4119.

HENYŠ, Petr, aj. Development of an acoustic measurement protocol to monitor acetabular implant fixation in cementless total hip Arthroplasty: A preliminary study. Medical Engineering and Physics. Elsevier Ltd, 2017, roč. 49, č. November. S. 28 – 38. ISSN 1350-4533.

POUPENEY, Clothilde, Lukáš ČAPEK, Ivana VEVERKOVÁ a Irena ŠLAMBOROVÁ. Ball burst test of silica nonwoven material. 9th Central European Conference on Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. S. 37 – 38. ISBN 978-80-7494-356-0.

HENYŠ, Petr, aj. Stress and Fatigue analysis of cantilevered bridge during biting: A Computer Study. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. 1. vyd. OXON, ENGLAND: Taylor & Francis, 2017. S. 103 – 104. ISSN 1025-5842, EISSN 1476-8259.

NOVÝ, Zbyšek, Miroslav URBÁNEK a Lukáš ČAPEK. Motion Analyses of Human Body on a New Exercise Trainer: Pilot Study. EAN 2017 – 55th CONFERENCE ON EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS. Košice: Technical University of Kosice, 2017. S. 63 – 68. ISBN 978-80-553-3167-6.

BARILLIOVÁ, Lenka, aj. Dentální implantologie. 3. vyd. Hradec Králové: Artilis, 2017. ISBN 978-80-906794-0-5.

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Analysis and Prediction of Compression Bandages Tension. 9th Central European Conference 2017 Fibre – Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles – International Ph.D. Students Day. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 2017. S. 6 – 9. ISBN 978-80-7494-355-3.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, Abdelhamid Rajab Ramadan ABOALASAAD, Abdel-latif Mohamed EL-HOSSINI a Ali Ali HEBEISH. Effect of mercerization followed by cross-linking on cotton fabric properties. Tekstil ve Konfeksiyon. Izmir: Ege Universitesi, 2017, roč. 27, č. 3. S. 251 – 258. ISSN 1300-3356.

ZUBAIR, Muhammad, aj. INFLUENCE OF FABRIC ARCHITECTURE AND MATERIAL ON PHYSICAL PROPERTIES OF 3D MULTILAYER WOVEN FABRICS. 9th Central European Conference 2017 Fibre – Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles – International Ph.D. Students Day. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 2017. S. 135 – 138. ISBN 978-80-7494-355-3.

ČAPEK, Lukáš a Petr HENYŠ. Inserting Force of Abdominal Aorta Stentgraft Delivery System [ostatní výsledek]. 2017.

LENFELDOVÁ, Irena a Luboš HES. Dependence of water vapour permeability of knitted samples on their wetting level. CEC 9th Central European conference 2017, Book of Abstracts. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. S. 141 – 142. ISBN 978-80-7494-356-0.

HAVLOVÁ, Marie a Jana ŠPÁNKOVÁ. Porosity of Knitted Fabrics in the Aspect of Air Permeability – Discussion of Selected Assumptions. Fibres and Textiles in Eastern Europe. 1. vyd. Lodz: Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 2017, roč. 25, č. 3. S. 86 – 91. ISSN 1230-3666.

MANGAT, Asif Elahi, Luboš HES, Vladimír BAJZÍK a Zuhaib AHMAD. INFLUENCE OF AIR FLOW DIRECTION ON THERMAL RESISTANCE AND WATER VAPOR PERMEABILITY OF RIB KNIT FABRICS. Tekstil ve Konfeksiyon. 1. vyd. FAC FISHERIES, BORNOVA-IZMIR, 35100, TURKEY: EGE University, 2017, roč. 27, č. 1. S. 32 – 37. ISSN 1300-3356.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, aj. Summer School of Fabric Patterning 2017 [workshop]. 2017.