-1721235103
TUL

Výstupní sestavy

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   

ACKERMANN, Michal, aj. How does the surface treatment change the cytocompatibility of implants made by selective laser melting? Expert Review of Medical Devices. Taylor & Francis Informa, 2018, roč. 15, č. 4. S. 313 – 321. ISSN 1743-4440, EISSN 1745-2422.

KUMAR, Navdeep, Dipayan DAS a Bohuslav NECKÁŘ. Effect of fiber orientation on tensile behavior of biocomposites prepared from nettle and poly(lactic acid) fibers: Modeling & experiment. Composites Part B: Engineering. 1. vyd. Elsevier Ltd, 2018, roč. 138, č. April. S. 113 – 121. ISSN 1359-8368, EISSN 1879-1069.

MUSADDAQ, Azeem, aj. Influence of Weave Design and Yarn Types on Mechanical and Surface Properties of Woven Fabric. Fibres and Textiles in Eastern Europe. 1. vyd. INST CHEMICAL FIBRES, 2018, roč. 26, č. 1. S. 42 – 45. ISSN 1230-3666.

EL DEEB, Moaz Ahmed Samy Moustafa a Ali DEMIR. Optimising the Production Process of Rieter Air Jet Spun Yarns and a Model for Prediction of their Strength. Fibres and Textiles in Eastern Europe. Lodz: INST CHEMICAL FIBRES, 2018, roč. 26, č. 1. S. 36 – 41. ISSN 1230-3666.

MERTOVÁ, Iva, Eva MOUČKOVÁ, Bohuslav NECKÁŘ a Monika VYŠANSKÁ. Influence of Twist on Selected Properties of Multifilament Yarn. Autex Research Journal. 1. vyd. Lodz: AUTEX, Technical University of Lodz, 2018, roč. 18, č. 2. S. 110 – 120. ISSN 1470-9589, EISSN 2300-0929.

HORÁK, Marcel, František NOVOTNÝ a Petr HENYŠ. Počítačové modelování v konstrukci sonotrod pro vrtání skla ultrazvukem. 15. Mezinárodní konference Sklářské stroje a seminář Kovy ve sklářských technologiích. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci a Česká sklářská společnost, 2018. S. 25 – 28. ISBN 978-80-7494-425-3.

MOUČKOVÁ, Eva, Iva MERTOVÁ, Monika VYŠANSKÁ a Šárka HAJSKÁ. Behavior of Two And Three-fold Twisted Multifilament Yarns. Fibres and textiles (Vlákna a textil). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018, roč. 25, č. 4. S. 51 – 60. ISSN 1335-0617, EISSN 2585-8890.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Eva MOUČKOVÁ. Analysis Possibilities of Controlled Transport of Moisture in Woven Fabrics. Autex Research Journal. 1. vyd. Lodz: Autex, Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2018, roč. 18, č. 4. S. 385 – 391. ISSN 1470-9589, EISSN 2300-0929.

MOUČKOVÁ, Eva, Petr URSÍNY, Petra JIRÁSKOVÁ a Martin JANOUŠEK. Analysis of Formation of Mass Irregularity in Drafting Device During Yarn Spinning from Sliver. 22nd conference STRUTEX (Proceedings). Liberec: Technical University of Liberec, 2018. S. 157 – 166. ISBN 978-80-7494-430-7.

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ a Gozde G. BERK. Effect of Compression Bandages on Muscle's Behavior. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. vyd. 2018. Stránky neuvedeny (0 stránek). ISSN 1757-8981.

ČAPEK, Lukáš, Petr HENYŠ, Vincent PLACET a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Compressional stability of optical fibres: a combined experimental and computer study. Journal of Materials Science. 1. vyd. Springer, 2018, roč. 53, č. 21. S. 15157 – 15164. ISSN 0022-2461, EISSN 1573-4803.

ČAPEK, Lukáš, aj. Graft orientation influences meshing ratio. Burns. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 44, č. 6. S. 1439 – 1445. ISSN 0305-4179, EISSN 1879-1409.

ŘEHOUŠEK, Petr, aj. Biomechanical comparison of cemented versus non-cemented anterior screw fixation in type II odontoid fractures in the elderly: a cadaveric study. Spine journal. 1. vyd. Elsevier, 2018, roč. 18, č. 10. S. 1888 – 1895. ISSN 1529-9430, EISSN 1878-1632.

ČAPEK, Lukáš, Petr HENYŠ, Martin KALÁB a Pavel SOLFRONK. Failure of Sternal Wires Depends on the Number of Turns And Plastic Deformation: Combined Experimental And Computational Approach. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 1. vyd. OXFORD UNIV PRESS, 2018, roč. 26, č. 5. S. 777 – 782. ISSN 1569-9293, EISSN 1569-9285.

ČAPEK, Lukáš, aj. Biomechanika člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0367-6.

NOVÁKOVÁ, Tereza, Lukáš ČAPEK, Lucie MATOUŠKOVÁ a Petr HENYŠ. Tensile strenght of an absorbable suture material [ostatní výsledek]. 2018.

ČAPEK, Lukáš, Martin KALÁB a Petr HENYŠ. Sternal wires facing ZIPFIX® system – biomechanical study. VIII. Sjezd České Společnosti Kardiovaskulární Chirurgie. 1. vyd. Praha: We Make Media, 2018. S. 153. ISBN 9788087339442.

STŘÍŽ, Bohuslav a Lukáš ČAPEK. Determination of optimal conjugate stress strain pairs. 22nd International Conference STRUTEX – Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics Conference Book. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2018. S. 205 – 210. ISBN 978-80-7494-430-7.

AHMAD, Zuhaib a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Tensile behavior of Basalt/Glass single and multilayer-woven fabrics. Journal of the Textile Institute. 1. vyd. Taylor & Francis Informa, 2018, roč. 109, č. 5. S. 686 – 694. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

AHMAD, Zuhaib, Moaz Ahmed Samy Moustafa EL DEEB, Shoaib IQBAL a Adnan Ahmed MAZARI. Effect of yarn structure on cover factor in woven fabrics. Industria Textila. 1. vyd. Inst. Nat. Cercetare-Dezvoltare Text. Pielarie, 2018, roč. 69, č. 3. S. 197 – 201. ISSN 1222-5347.

AHMAD, Zuhaib, aj. Effect of material and stitching on tensile properties of woven fabrics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Volume 414, Issue 1. IOP Science, 2018. Stránky neuvedeny (7 stránek). ISSN 1757-8981.

NAEEM, Muhammad Salman, aj. Electromagnetic shielding effectiveness of high loft activated carbon web prepared by using acrylic waste. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Volume 414, Issue 1,. 1. vyd. Institute of Physics Publishing, 2018. Stránky neuvedeny (5 stránek). ISSN 1757-8981.

AHMAD, Zuhaib, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ a Abdelhamid Rajab Ramadan ABOALASAAD. Yarn deformation in multifilament single layer woven structures using Fourier series. AUTEX 2018 World Textile Conference Book of Full Text. 1. vyd. 2018. S. 707 – 711. ISBN 978-1-5361-2855-0.

HENYŠ, Petr a Lukáš ČAPEK. Impact Force, Polar Gap and Modal Parameters Predict Acetabular Cup Fixation: A Study on a Composite Bone. Annals of Biomedical Engineering. 1. vyd. New York: SPRINGER, 2018, roč. 46, č. 4. S. 590 – 604. ISSN 0090-6964, EISSN 1573-9686.

HENYŠ, Petr, aj. Modal frequency and shape curvature as a measure of implant fixation: A computer study on the acetabular cup. Medical Engineering & Physics. 1. vyd. 2018, roč. 60, č. October. S. 30 – 38. ISSN 1350-4533, EISSN 1873-4030.

ČAPEK, Lukáš a Petr HENYŠ. International school – Course on Finite Element Method [workshop]. 2018.

NECKÁŘ, Bohuslav a Dipayan DAS. Theory of Structure and Mechanics of Yarns. 1. vyd. New Delhi, India: Woodhead Publishing India Pvt. Ltd., 2018. ISBN 978-93-85059-40-7.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita a Iva MERTOVÁ. MODELLING OF CONSTRUCTION OF WOVEN FABRIC. 22nd conference STRUTEX (Proceedings). 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 2018. S. 381 – 385. ISBN 978-80-7494-430-7.

NECKÁŘ, Bohuslav a Dipayan DAS. COMPUTATIONAL METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF YARN TWIST AND DIAMETER. 22nd conference STRUTEX (Proceedings). 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 2018. Stránky neuvedeny (14 stránek). ISBN 978-80-7494-430-7.

NECKÁŘ, Bohuslav, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Iva MERTOVÁ a Jana DRAŠAROVÁ. 22nd International Conference Strutex – Structure and Structural Mechanics of Textiles [pořádání konference]. 2018.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, aj. Summer School of Fabric Patterning 2018 [workshop]. 2018.

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan, Zenun Skenderi SKENDERI, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ a Amany Ahmed Salama KHALIL. Measurement of Thermal Resistance on Thermal Foot Model Compared to Alambeta [ostatní výsledek]. 2018.

TĚŠINOVÁ, Pavla, Jana ŠPÁNKOVÁ a Ilkay COBAN. Moisture management and comfort of knitted materials for sports underwear. 18th World Textile Conference (AUTEX 2018). IOP Publishing, 2018. Stránky neuvedeny (4 stránky).

LENFELDOVÁ, Irena a Jana PECKOVÁ. The Effect of Yarn Linear Density on Structure Properties of Plated Weft Knitted Fabric Under Home Laundering Process. 22nd conference STRUTEX (Proceedings). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. S. 197 – 204. ISBN 978-80-7494-430-7.

ČAPEK, Lukáš, Erika KEDLESOVÁ, Pavel POKORNÝ a Vojtěch LINDAUER. Extensometr na měření elasticity kůže [funkční vzorek]. KTT SkiEx, Technická Univerzita v Liberci 2018.