-1721232395
TUL

Výstupní sestavy

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   

BĚHÁLEK, Luboš, Pavel BRDLÍK, Martin BORŮVKA a Irena LENFELDOVÁ. Úvod do technologií zpracování plastů. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-460-4.

ČAPEK, Lukáš. Vstřebatelné náhrady postranních vazů kolenního kloubu [souhrnná výzkumná zpráva]. 2019.

BĚHÁLEK, Luboš, Pavel BRDLÍK, Martin BORŮVKA a Irena LENFELDOVÁ. Einführung in die Kunststofftechnologien. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-459-8.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, aj. Summer School of Fabric Patterning 2019 [workshop]. 2019.

ACKERMANN, Michal, aj. Selective laser melting technology and individual Ti-6Al-4V implants. MM Science Journal. 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, roč. 2019, č. 6. S. 2867 – 2871. ISSN 1803-1269.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, Iva MERTOVÁ a Eva MOUČKOVÁ. Properties and structure of spun yarns in relations to the spinning and weaving technology. 47th Textile Research Symposium 2019. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. S. 106 – 107. ISBN 978-80-7494-473-4.

AHMAD, Zuhaib a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Modelling of multifilament woven fabric structure using Fourier series. Journal of the Textile Institute. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2019, roč. 110, č. 11. S. 1552 – 1561. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

NECKÁŘ, Bohuslav a Dipayan DAS. Computational methodology for determination of yarn twist and diameter. Journal of the Textile Institute. Oxon: Taylor and Francis Ltd., 2019, roč. 110, č. 11. S. 1660 – 1671. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

MOUČKOVÁ, Eva, Petr URSÍNY, Petra JIRÁSKOVÁ a Martin JANOUŠEK. Analysis of formation of mass irregularity in drafting device during yarn spinning from sliver. Fibres and textiles (Vlákna a textil). Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. S. 23 – 29. ISSN 1335-0617, EISSN 2585-8890.

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Analysis and prediction of woven compression bandages properties. Journal of the Textile Institute. 7. vyd. Oxon: Taylor & Francis Informa, 2019, roč. 110, č. 7. S. 1085 – 1091. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Effect of twist level of warp yarns on woven bandage properties. Workshop for Ph.D. students of FT TUL. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 2019. Stránky neuvedeny (2 stránky).

KHALIL, Amany Ahmed Salama, Pavla TĚŠINOVÁ a Abdelhamid Rajab Ramadan ABOALASAAD. Thermal comfort properties of single jersey knitted fabric produced at different Lycra states. ICNF 2019 – 4th International Conference on Natural Fibers. Porto, Portugal: TECMINHO – ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO, 2019. S. 422 – 423. ISBN 978-972-8600-30-3.

KHALIL, Amany Ahmed Salama, Pavla TĚŠINOVÁ a Abdelhamid Rajab Ramadan ABOALASAAD. GEOMETRICAL AND THERMAL PROPERTIES OF STRETCHED SINGLE JERSEY KNITTED FABRIC. Workshop for PhD students of FT TUL. Book of Abstract. 2019. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 2019. Stránky neuvedeny (2 stránky).

VALTERA, Jan, aj. Fabrication of dual-functional composite yarns with a nanofibrous envelope using high throughput AC needleless and collectorless electrospinning. Scientific Reports. NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON N1 9XW, ENGLAND, 2019, roč. 9, č. February. Stránky neuvedeny (10 stránek). ISSN 2045-2322.

BÍLÁ, Pavlína. Reconstruction of the individual fibers’ trajectories in air-jet yarns. 47th Textile research Symposium 2019. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. S. 130 – 131. ISBN 978-80-7494-473-4.

STŘÍŽ, Bohuslav a Lukáš ČAPEK. DETERMINATION OF OPTIMAL CONJUGATE STRESS STRAIN PAIRS. Fibres and textiles (Vlákna a textil). 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava., 2019. S. 46 – 49. ISBN 978-80-7494-430-7, ISSN 1335-0617, EISSN 2585-8890.

HENYŠ, Petr a Lukáš ČAPEK. Computational modal analysis of a composite pelvic bone: convergence and validation studies. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. Taylor & Francis, 2019, roč. 22, č. 9. S. 916 – 924. ISSN 1025-5842, EISSN 1476-8259.

HENYŠ, Petr, aj. Normal and shear behaviours of the auxetic metamaterials: homogenisation and experimental approaches. Meccanica. 1. vyd. Springer, 2019, roč. 54, č. 6. S. 831 – 839. ISSN 0025-6455, EISSN 1572-9648.

HENYŠ, Petr, Lukáš ČAPEK a Jan BŘEZINA. Comparison of current methods for implementing periodic boundary conditions in multi-scale homogenisation. European Journal of Mechanics-A/Solids. 1. vyd. Elsevier Ltd, 2019, roč. 78, č. November-December 2019. Stránky neuvedeny (13 stránek). ISSN 0997-7538, EISSN 1873-7285.

LINDAUER, Vojtěch, Pavel POKORNÝ, Erika KEDLESOVÁ a Lukáš ČAPEK. Jednoduchý způsob měření elasticity kůže in vivo in situ. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XI. Liberecké konference nelékařských oborů a XII. Studentské vědecké konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. S. 74 – 76. ISBN 978-80-7494-494-9.

LINDAUER, Vojtěch, Pavel POKORNÝ, Erika KEDLESOVÁ a Lukáš ČAPEK. Jednoduchý způsob měření elasticity kůže in vivo in situ. ZBORNIK PRISPEVKOV 13. konferencia slovenských a českých pracovisk biomedicínskeho inžinierstva. Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žiline, 2019. Stránky neuvedeny (4 stránky). ISBN 978-80-554-1587-1.