-1721433857
TUL

Výstupní sestavy

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan, aj. Theoretical And Experimental Evaluation of Thermal Resistance for Compression Bandages. Autex Research Journal. Walter de Gruyter GmbH, 2022, roč. 22, č. 1. S. 18 – 25. ISSN 1470-9589, EISSN 1470-9589.

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan, Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ a Moaaz ELDEEB. Influence of woven bandage composition on its elasticity and durability. The Journal of The Textile Institute. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 113, č. 11. S. 2299 – 2309. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

ČAPEK, Lukáš, aj. Needle penetration forces into textile prostheses and skin: experimental study. Journal of the Textile Institute. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2022, roč. 113, č. 8. S. 1723 – 1730. ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

POLÁKOVÁ, Dagmar, aj. The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine. London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 236, č. 4. S. 539 – 546. ISSN 0954-4119, EISSN 2041-3033.

HROUDA, Aleš, aj. Standardized tensile testing of electrospun PA6 membranes via the use of a 3D printed clamping system. Textile Research Journal. SAGE Publications Ltd, 2022, roč. 92, č. 13-14. S. 2298 – 2305. ISSN 0040-5175, EISSN 1746-7748.

JIRSÁK, Oldřich, Petr HENYŠ a Pavel POKORNÝ. The simulation of mechanical responses of nonwoven fabrics using an improved meshless discrete algorithm. The Journal of The Textile Institute. ABINGDON: Taylor & Francis, 2022, č. MAR. Stránky neuvedeny (10 stránek). ISSN 0040-5000, EISSN 1754-2340.

ABOALASAAD, Abdelhamid Rajab Ramadan, aj. Antibacterial easy adjustable woven compression bandage for venous leg ulcers. JOURNAL OF INDUSTRIAL TEXTILES. THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2022, roč. 51, č. 1_SUPPL. S. 931S – 953S. ISSN 1528-0837, EISSN 1530-8057.

BOŇKOVÁ, Karolína. Numerical modelling of textile structures: potential and limits. 23th International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles. Liberec: Technical University of Liberec, 2022. S. 43 – 50. ISBN 978-80-7494-621-9.

KRUPINCOVÁ, Gabriela. The influence of various portion of cotton waste and way of cleaning on quality of open-end rotor yarns. 23th International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022. S. 213 – 221. ISBN 978-80-7494-621-9.

PALANISAMY, Sundaramoorthy, aj. Textile-based weft knit strain sensor: Experimental investigation of the effect of stretching on electrical conductivity and electromagnetic shielding. Proceedings of the 4th Indonesian Textile Conference. 2022. Stránky neuvedeny (5 stránek).

HROUDA, Aleš, aj. Influence of the lamination process on the mechanical properties of a PA6 electronspun membrane filter and its filtration capability. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering. Elsevier Ltd., 2022, roč. 6, č. 12. Stránky neuvedeny (6 stránek). ISSN 2666-0164, EISSN 2666-0164.

PALANISAMY, Sundaramoorthy, aj. Impact of Bi-axial Stretching of Rib Knitted Fabric on its EMI Shielding. Textile Bioengineering and Informatics Symposium Proceedings 2022 – 15th Textile Bioengineering and Informatics Symposium, TBIS 2022. 2022. S. 731 – 737. ISBN 978-171386106-5, ISSN 1942-3438.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, Veronika ŠAFÁŘOVÁ, Maroš TUNÁK a Karol JEŽÍK. Influence of woven fabric construction parameters on electromagnetic shielding effectiveness: Part I – weave influence. Textile Research Journal. LONDON: SAGE Publications, 2022, roč. 92, č. 21-22. S. 4020 – 4040. ISSN 0040-5175, EISSN 1746-7748.

ERBEN, Jakub, aj. The Injection Molding of Biodegradable Polydioxanone-A Study of the Dependence of the Structural and Mechanical Properties on Thermal Processing Conditions. Polymers. BASEL: MDPI AG, 2022, roč. 14, č. 24. Stránky neuvedeny (15 stránek). ISSN 2073-4360, EISSN 2073-4360.

HROUDA, Aleš, aj. Development of an additively-manufactured functionally-graded expandable implant via the application of the adaptive response surface method: feasibility study on intramedullary humerus nail. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. ABINGDON: Taylor and Francis Ltd., 2022, roč. 26, č. 9. S. 999 – 1007. ISSN 1025-5842, EISSN 1476-8259.

LEDERER, Tomáš, Karel HAVLÍČEK a Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ. Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasy [ověřená technologie]. TH04030390_OT, Technická univerzita v Liberci; AQUATEST a.s. 2022.

LEDERER, Tomáš, aj. Textilní nosič biomasy [užitný vzor]. Zapsán 15. 2. 2022 pod číslem 35793.

HROUDA, Aleš, Lukáš ČAPEK, Jan HRADIL a Zdeněk HORÁK. Biomechanics optimisation of the laminoplasty groove size and position: A numerical study. Journal of Clinical Neuroscience. OXFORD: Elsevier, 2022, roč. 105, č. NOV. S. 45 – 50. ISSN 0967-5868, EISSN 1532-2653.

JIRÁSKOVÁ, Petra a Eva MOUČKOVÁ. ANALYSIS OF MASS IRREGULARITY OF WORSTED RING AND COMPACT STAPLE SPUN YARNS. 23th International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles. Liberec: Technical University of Liberec, 2022. S. 205 – 212. ISBN 978-80-7494-621-9.

VYŠANSKÁ, Monika. USING OF THE CT IMAGES FOR YARN FOREIGN MATTER DEFINITION – TWO VARIOUS APPROACHES. 23th International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022. S. 223 – 229. ISBN 978-80-7494-621-9.

LENFELDOVÁ, Irena. GEOMETRICAL MODELLING OF INLAID WEFT KNITTED FABRIC. 23th International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles. Liberec: Technická univezita v Liberci, 2022. S. 231 – 238. ISBN 978-80-7494-621-9.

PALANISAMY, Sundaramoorthy, aj. BI-AXIAL STRETCHING OF RIB KNITTED FABRIC AND ITS EMI SHIELDING. 23th International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022. S. 345 – 352. ISBN 978-80-7494-621-9.

KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Brigita, Irena LENFELDOVÁ, Iva MERTOVÁ a Karol JEŽÍK. Summer School of Fabric Patterning 2022 ONLINE [workshop]. 2022.

KRUPINCOVÁ, Gabriela, Petra JIRÁSKOVÁ a Iva MERTOVÁ. Summer School of Textile Structures 2022 [workshop]. 2022.