-1670324945

Elementární statistiky vědy a výzkumu

Celkový přehled evidovaných aktivit

0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
23.6
29.6
180.4
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
189.8
2016
10.4
3
18.8
20.6
187.2
2017
6.8
1.8
18.4
11
151
2018
7.6
2.6
17.4
4.6
164.8
2019
3.8
1.6
25.6
2.8
142.6
2020
4.2
3.2
18.2
2.2
138.2
2021
0.6
0.2
7.8
0.4
61.6
2022
výsledky20152016201720182019202020212022Σ
ostatní833652343819213286
organizace akcí201415913816196
aplikované výsledky118969492871289139745
výzkumné zprávy148126103552314112482
publikace9029499367558247136913086078
Σ1271122112009459858828303537687

Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.

Bibliometrizovatelné výstupy (Modul 2)

320
0
250
500
50.4
28.2
9.8
2015
46.2
32.2
18.2
2016
50.6
33
13.4
2017
35.2
36.6
14.6
2018
32.4
42.2
11.8
2019
26.8
56.4
10.6
2020
13.2
72.4
4.4
2021
2.8
24
1.8
2022
výsledky20152016201720182019202020212022Σ
Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science25223125317616213466141288
Článek v periodiku uvedený v databázi Web of Science1411611651832112823621201625
Článek v periodiku uvedený v databázi Scopus499167735953229423
Σ4424834854324324694501433336

Zahrnuty jsou pouze zcela jisté výsledky (existují registrace ve WoS resp SCOPUS).

Počty článků v časopisech registrovaných ve WoS podle kvartilů AIS

0
25
50
56
1
40
2
80
3
68
4
2018
0
25
50
36
1
60
2
90
3
62
4
2019
0
25
50
84
1
66
2
82
3
72
4
2020
0
25
50
75
100
125
160
1
280
2
162
3
100
4
2021
kvartil2018201920202021Σ
128184280168
2203033140223
340454181207
434313650151
Σ122124152351749

Počty jsou vztaženy k ISSN, oboru a roku vydání.